Enda mer olje fra Statfjord

juni 23, 2006, 13:00 CEST

Operatøren Statoil og lisenseierne i Statfjord-feltet i Nordsjøen har besluttet å optimalisere Statfjord senfase-prosjektet gjennom å utsette trykkavlastningen av Brent-reservoaret på Statfjord-feltet i ett år, fra 2007 til 2008. Optimaliseringen gir økt oljeproduksjon med over syv millioner nye fat fra Brent-reservoaret.

Gasseksporten til Storbritannia i 2007 vil ikke bli endret. Trykkavlastningen og produksjonen av gass fra Statfjord-reservoaret på Statfjord-feltet vil opprettholdes.

– Utsettelsen av trykkavlastningen i Brent-reservoaret er viktig for verdiskapningen fra Statfjord-feltet. Denne utsettelsen har en betydelig positiv nåverdi, sier Lars Christian Bacher, områdedirektør for Tampen i Statoil.

Med utsettelsen av trykkavlastningen i Brent-reservoaret vil gassen komme noe senere fra dette reservoaret. Dette vil dels bli oppveid av økt produksjon av gass fra Statfjord-reservoaret. Trykkavlastningen av gass fra Statfjord-reservoaret er ikke endret.

Utsettelsen har kun mindre konsekvenser for gjennomføringen av Statfjord senfase-prosjektet. I følge Plan for utbygging og drift (PUD) for Statfjord senfase skulle utsettelse av trykkavlastning i Brent-reservoaret vurderes. Erfaring fra produksjonen har gitt Statoil ny informasjon om utviklingen i reservoarene, som har muliggjort ytterligere optimalisering av oljeproduksjonen fra Brent-reservoaret.

Planene for Statfjord senfase ble godkjent i Stortinget 8. juni i fjor. Godkjenningen inkluderer også Plan for anlegg og drift (PAD) av rørledningen Tampen Link.

Installasjonene bygges om fra å håndtere olje med assosiert gass til å håndtere gass med assosiert olje.

Rettighetshavere i Statfjord: Statoil 44,34 prosent, ExxonMobil (21,37), Norske ConocoPhillips (10,33), Norske Shell (8,55), ConocoPhillips UK (4,84), Centrica Resources (4,84), BP Petroleum Development (4,84) og Enterprise Oil Norge (0,89).