Forlenger produksjonen på Norne

juni 26, 2006, 07:40 CEST

Drivverdige funn og nye lovende prospekter ved Statoil-opererte Norne i Norskehavet gjør at levetiden for feltet trolig blir lenger enn tidligere beregnet.

Feltet ble satt i produksjon i 1997 med produksjonsskip og fem brønnrammer på havbunnen. Feltet ble den gang gitt en levetid fram til 2016. Med økt aktivitet og dagens kjennskap til området vil Norne-skipet være i virksomhet til rundt 2020.

– Det er stor leteaktivitet i Norne-området framover, og det vi kjenner til så langt betyr forlenget virksomhet både i havet og på land. Vi går en spennende tid i møte, sier Jostein Gaasemyr, produksjonsdirektør for Norne.

Norne er en av de mest lønnsomme installasjonene på norsk sokkel med lave utbyggingskostnader og høy produksjon. I fjor ble satellittfeltet Urd knyttet til opp til Norne, noe som styrker utnyttelsen av skipet og infrastrukturen i området. En ekstra havbunnsramme kom også på plass i 2005 som et tiltak for å øke utvinningen på hovedfeltet.

Det er knyttet stor spenning til arbeidet med videre utvikling av området rundt hovedfeltet på Norne. Det ble gjort oljefunn i strukturene Linerle og Falk for to år siden. Denne sommeren starter boringen av to letebrønner på Valkyrie-strukturen vel 30 kilometer nordøst for Norne. Nye funn kan styrke muligheten for en selvstendig utbyggingsløsning med en plattform i tillegg til Norne-skipet.

I 1990 ble det også gjort et gassfunn på feltet Alve 16 kilometer sørvest for Norne. Denne høsten bores en ny letebrønn for å kartlegge om det er mer å hente dypere nede i formasjonene. Letebrønnen vil bli brukt som framtidig produsent til Norne for funnet som allerede er gjort, med planlagt produksjonsstart i oktober 2008. Plan for utbygging og drift (PUD) skal etter planen oversendes myndighetene 30. oktober i år.