Miljøsertifikat til Statoil

juni 30, 2006, 13:30 CEST

Statoil har fått sertifisert konsernets miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001-standarden. Sertifiseringen gjelder for tre år.

Dette innebærer at Statoil er vurdert opp mot anerkjent og internasjonal god praksis for bedrifters miljøstyringssystemer.

Statoils konsernsjef Helge Lund mottok ISO-sertifikatet fra konsernsjef Henrik O. Madsen i Det Norske Veritas (DNV) i går, 29. juni.

De siste årene har Statoil lagt ned et omfattende arbeid for å forenkle og effektivisere selskapets styringssystemer og styrende dokumenter. Resultatet er betydelige forbedringer:

– Selv om vi har gode interne pådrivere, er det nyttig å ha en ekstern instans som påser at vi etterlever det systemet vi har etablert. Dessuten er det viktig at vi setter mål som følges opp og fører til forbedring, sa Lund.

Han sa videre at Statoil opplever sertifiseringsrevisjonene fra DNV som et aktivt og konstruktivt bidrag til selskapets forbedringsarbeid.

– Det er viktig for oss, både internt og overfor omverdenen, at vi har fått bekreftet at også miljøstyringssystemet vårt er i samsvar med internasjonale standarder.

Fra før er Statoil ASA sertifisert i henhold til standarden for kvalitetsstyring, ISO 9001.