Intensjonsavtale om rørlegging

juli 17, 2006, 08:30 CEST

Statoil har inngått intensjonsavtale med et konsortium bestående av Technip Offshore Norge AS og Subsea 7 Norway NUF om kveilerørstjenester på norsk sokkel.

Intensjonsavtalen omfatter en toårig rammekontrakt for tjenester knyttet til installering av kveilerør. Verdien på avtalen er anslått til 1,6 milliarder kroner basert på at de prosjektene som er lagt til grunn ved avtaleinngåelsen besluttes gjennomført. Per i dag er arbeid til en verdi av rundt 300 millioner kroner på Åsgard-feltet i Norskehavet sanksjonert.


Fartøyene som skal benyttes under kontrakten er hovedsaklig Apache (bildet) og Skandi Navica.

– Kveilerør produseres på land, sveises sammen og kveiles opp på en trommel på et spesialfartøy. Metoden er tidspesparende og kostnadseffektiv for installasjon av rørledninger opp til 16 tommer på havbunnen, kommenterer Ove Grunde Eikeland, som er kommersiell koordinator for anbudet i Teknologi og prosjekter.

Avtalen gjelder prosjektledelse, engineering, fabrikasjon og installasjon av kveilerør for 2007 og 2008.

Konsortiet er basert på en 50/50 fordeling mellom Subsea 7 og Technip Offshore Norge.

Arbeidet knyttet til planlegging og engineering skal etter planen utføres både ved Technips kontorer i Stabekk utenfor Oslo og Subsea 7s kontorer i Stavanger. Rørene skal fabrikeres på spolebasen i Orkanger i Sør-Trøndelag (Technip) og på spolebasen på Gaupne i Sogn og Fjordane (Subsea 7).

Fartøyene som skal benyttes under kontrakten er hovedsaklig Technips Apache og Subsea 7s Skandi Navica. I Åsgard-prosjektet skal også flere konstruksjonsfartøy delta i aktivitetene på feltet.