"Gå til hovedinnhold"

Mer Åsgard-gass med ny teknologi

juli 19, 2006, 08:00 CEST

Statoil planlegger å bruke havbunnskompresjon for å hente ut mer gass fra Åsgard-feltet i Norskehavet. Aldri tidligere er denne teknologien blitt brukt i kommersielt øyemed.

Havbunnskompressoren skal brukes for å øke trykket i gasstrømmen for å kompensere for fallende trykk i reservoaret. Gassutvinningen fra Åsgard antas å øke med 25 prosent, det vil si anslagsvis 30 til 40 milliarder kubikkmeter, når teknologien tas i bruk. Kompressoren skal installeres på havbunnen i 2012/2013. Fram mot 2012 skal planene for teknologikvalifisering av havbunnsteknologien settes i verk.

– Dette betyr bedre utnyttelse av forretningspotensialet på undervannsfeltet Mikkel, som er koplet opp mot Åsgard, og på Åsgard-forekomsten Midgard. Teknologien gjør oss bedre rustet til mer krevende prosjekter i framtiden. Gasskompresjon kan være aktuell for både Troll-feltet i Nordsjøen og Snøhvit i Barentshavet, sier Knut Nordstad, seniorrådgiver ved Statoils forskningssenter i Trondheim, hvor teknologien er utviklet.


Havbunnskompresjon på Åsgard vil gi Statoil nyttige erfaringer til framtidige prosjekter. Kompressoren vil kunne utføre en rekke oppgaver på havbunnen.

Særlig i arktiske strøk er havbunnsprosessering aktuelt. Dersom Statoil blir partner i Shtokman-feltet i russisk del av Barentshavet, vil erfaringer med ny havbunnsteknologi være nyttig.

Statoil og de andre partnerne i Åsgard-lisensen investerer i overkant av 4 milliarder kroner i prosjektet.

Installasjonen vil bli plassert på 250 meters dyp rundt 50 kilometer fra Åsgard B-plattformen. Ved havbunnsprosessering utføres oppgaver som pumping, separasjon, kompresjon og filtrering på havbunnen i stedet for på plattformen. Teknologien vil bidra til store kostnadsbesparesler og sikre produksjon til 2021.

Statoil er operatør på Åsgard, med 25 prosent. De øvrige rettighetshaverne er Petoro (35,5), Hydro (9,6), Eni (14,9), Total (7,65) og ExxonMobil (7,35).