Hydro på topp på bærekraftindeksen til Dow Jones

september 6, 2006, 21:00 CEST

Hydro er utnevnt til Super-Sector Leader i sektoren for "Basic Materials" i bærekraftindeksen til Dow Jones for 2006.

Denne sektoren omfatter også aluminiumsektoren. De prestisjetunge bærekraftindeksene til Dow Jones ble lansert i 1999 og er de første globale indeksene som følger de økonomiske resultatene i selskaper som baserer sin virksomhet på miljøprinsipper om en bærekraftig utvikling verden rundt. Hydro har kvalifisert seg for notering på listen hvert år siden den ble lansert.

I år er Hydro på topp både på den europeiske og den verdensomspennende indeksen. Selskapet får topprangeringen totalt sett, samt topprangeringer innenfor tre områder, nemlig økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjoner. Selskapets samlede innsats har blitt vurdert i henhold til vilkår som gjelder spesifikt for aluminiumindustrien.

Den verdensomspennende DJSI World omfatter 317 selskaper i 22 land – selskaper som ifølge analysene til Dow Jones representerer de 10 prosent ledende virksomhetene når det gjelder å følge viktige prinsipper for bærekraftig utvikling. Selskapene som har vært omfattet av vurderingene, finnes i 59 industrigrener i 34 land og er blant de 2.500 største selskapene som er notert på den globale aksjeindeksen til Dow Jones. Bærekraftindeksen DJSI STOXX er utviklet på tilsvarende vis, men omhandler bare europeiske selskaper.

På andreplass i fjor

I fjor kom Hydro på andreplass, bare desimaler etter Alcan. Både Alcan og Alcoa er notert på den amerikanske indeksen og på DJSI World Alcoa.

I vurderingen til Dow Jones-indeksene og SAM Group blir det konstatert at "Hydro fortsetter å være ledende innenfor sin sektor når det gjelder bærekraftig utvikling på globalt nivå – på alle tre dimensjonene. Dette gjenspeiler selskapets vedvarende innsats for å takle utfordringene innenfor sektoren med godt resultat, som for eksempel å holde utslipp i sjakk." For å illustrere dette blir det vist til at Hydro retter seg etter en avtale som er inngått med den norske regjeringen i 1997, og som har til formål å redusere bestemte klimagassutslipp med 55 prosent - i forhold til 1990-nivået - innen 2005.

Videre blir det vist til at selskapet bruker et rapporteringssystem, Synergi, for samtlige enheter for å rapportere alle HMS-hendelser, som ulykker, tilløp til ulykker/nestenulykker og mulige farlige forhold. "Synergi gjør det mulig for Hydro å analysere, dele erfaringer og sette i verk forebyggende tiltak," heter det i vurderingen.

"Utmerket konsernledelse, risikohåndtering og etterfølgelse av retningslinjer understreker Hydros forpliktelse til å opptre ansvarlig. Dette gjenspeiles også i Hydros tilslutning til "Extractive Industries Transparency Initiative". I tillegg bevitner utførlige og omfattende retningslinjer for samfunnsinvestering at selskapet har samfunnskompetanse."

Nyttig verktøy for Hydro

Kirsten M. Hovi, ansvarlig for bærekraftrapportering på konsernnivå i Hydro, peker på at Hydros plassering på Dow Jones-indeksen gjenspeiler virkelige forbedringer og grundig arbeid med de mange spørsmålene som må besvares.

- Rapportering til Dow Jones-indeksen er et nyttig verktøy for Hydro. Det hjelper oss både til å se framover og å kunne sammenlikne oss med andre selskaper. Når vi i år klatrer helt til topps, er det et uttrykk for at det er tatt et krafttak innenfor aluminiumområdet, men også at det jobbes godt i de øvrige forretningsområdene. Det er Hydros samlede aktiviteter som måles, understreker Hovi.

Hun viser også til at Hydros forskningssenter i Porsgrunn har en samordnende rolle og gir et betydelig bidrag til den samlede rapporteringen.