Blir driftsansvarlig for Langeled

september 6, 2006, 08:15 CEST

Gassled har besluttet å tildele Statoil ansvaret for den tekniske driften (TSP-oppgavene) for rørledningssystemet Langeled fra og med 1. september 2006.

Det innebærer at Statoil vil få ansvaret for den daglige driften av Langeled, som er hele 1.200 kilometer langt og verdens lengste rørledning under vann.

Langeled blir den nye hovedfartsåren for gass mellom Norge og Storbritannia, og forventes å forsyne Storbritannia med opptil en femtedel av landets gassbehov innen utgangen av 2007.

– Statoil har stått for prosjektering og legging av rørledningen, og er dermed svært godt kjent med det nye systemet, kommenterer Alv Bjørn Solheim, direktør for forsyning og infrastuktur i forretningsområdet Naturgass.

Det er enheten Rørledningsdrift (RD), med base på Kårstø-anlegget i Rogaland, som vil utføre TSP-oppgavene for Langeled. RD er TSP for i alt 12 rørledningssystemer hvor Gassco er operatør på vegne av interessentskapet Gassled. Som TSP-ansvarlig skal Statoil også lage tilstandsrapporter og inspeksjons- og vedlikeholdsprogram for hvert enkelt rørsystem.

Den sørlige delen av røret (44 tommer), fra Sleipner-området i Nordsjøen til Easington på den britiske østkysten, settes i drift i oktober 2006. Den nordre delen (42 tommer) mellom Nyhamna i Møre og Romsdal og Sleipner settes i drift i 2007, samtidig som leveransene fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet starter. Hydro er operatør for utbyggingen av Ormen Lange, men Shell skal overta når feltet kommer i produksjon.

Gassco overtok operatøransvaret for Langeled 1. september 2006. Overtakelsen skjer samtidig med at Langeled og den nye mottaksterminalen i Storbritannia innlemmes i interessentskapet Gassled som følge av enighet mellom eierne av Langeled og Gassled.

Gassled ble opprettet 1. januar 2003. Interessentskapet eier det meste av infrastrukturen for gasstransport på norsk sokkel. Etter innlemmelsen av Langeled eies Gassled av selskapene Petoro, Statoil, Hydro, Total, ExxonMobil, Shell, ConocoPhillips, Eni, Dong og Norsea Gas.