Seismikk-kontrakt til Wavefield InSeis

september 8, 2006, 12:00 CEST

Statoil har inngått en intensjonsavtale med Wavefield InSeis om leie av to seismikkfartøy for 2007-sesongen.

Statoil har sikret seg seismikk-kapasitet for majoriteten av sitt leteprogram i Norge i 2007. Selskapet har inngått en intensjonsavtale med Wavefield InSeis om leie av to fartøy. Wavefield InSeis er det nye navnet etter fusjonen mellom selskapene Wavefield Geophysical og InSeis.

– Statoil satser aktivt på leting på norsk sokkel. Selskapet har sikret seg mye nytt areal de siste årene. I de fleste av disse områdene er det behov for tredimmensjonal seismikk for å modne fram borbare prospekter, sier Tim Dodson, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Fartøyene Geowave Commander og Geowave Champion skal utføre innsamling av 4.000-5.000 kvadratkilometer tredimensjonal seismikk (3D) fra 1. mai 2007. Innsamlingen vil i all hovedsak foregå på norsk sokkel.

Geowave Commander vil i løpet av kort tid være på vei til Norge etter oppgradering ved et spanskt verft. Skipet skal utføre oppdrag for Statoil også i inneværende seismikksesong. Geowave Champion blir bygget om i Norge og er ventet å være operativ i februar 2007.