Forlenger V&M-kontrakter

september 29, 2006, 13:00 CEST

Statoil har på vegne av eierselskapene i Gassled og operatøren Gassco forlenget rammekontrakter for 880 millioner kroner.

Opsjonene gjelder rammekontrakter med selskapene Vetco Aibel og Veidekke for vedlikehold og modifikasjoner (V&M) på Kårstø-anleggene i Rogaland og Draupner-plattformene i Nordsjøen.

Opsjonene er utøvd for 2007 og 2008.

Rammekontrakten med Vetco Aibel AS ble inngått i januar 2002, og det er første opsjon av i alt tre opsjoner på to år som nå gjøres gjeldende. Opsjonen har en verdi på om lag 750 millioner kroner. Rammekontrakten omfatter vedlikehold og modifikasjoner innen mekaniske fag, elektro, instrumentering og automasjon på Kårstø og Draupner.

Opsjonen med Veidekke ASA for vedlikehold og modifikasjoner på bygg og anlegg på Kårstø har en verdi på 130 millioner kroner totalt for de neste to årene. Kontrakten med Veidekke ble inngått i 2002. Inkludert opsjonen løper kontrakten ut 2008.

- Et godt samarbeid med leverandører innen vedlikehold og modifikasjon er av stor betydning for Statoil. Vi har gjennom kontraktsperioden hatt gode erfaringer med de to leverandørene vi nå forlenger kontraktene med, sier Kjetil Ohm, direktør prosessanlegg på Kårstø.