Verdens dypeste konsert på Troll A

oktober 2, 2006, 13:00 CEST

Hjertet i den norske gassmaskinen, Troll A, runder ti år. Det markeres med verdens dypeste undervannskonsert. Katie Melua skaper eventyrlig stemning på 303 meters dyp i dag, 2. oktober.

Ett av Statoils viktigste og dristigste prosjekter feirer ti år. Både teknologisk og markedsmessig representerer Troll et gjennombrudd. Troll er et av verdens største gassfelt til havs. Fra feltet kan det utvinnes over 1.300 milliarder kubikkmeter gass.

– Gjennom ti år har Troll vært ryggraden i den norske gassproduksjonen. Trolls betydning som garantist for sikre leveranser av gass til Europa fra norsk sokkel kan ikke overvurderes. Feltet vil spille en sentral rolle for Europas energisikkerhet i mange år fremover. Vi skal levere gass fra Troll til Europa i minst 50 år til, sier Astrid Sørensen, som er direktør for Troll/Sleipner-området.

1. oktober 1996 startet leveransene fra Troll-feltet under de store Troll-avtalene, som også omfattet det Statoil-opererte Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen. Daglig produseres det vel 100 millioner kubikkmeter gass som føres fra den østlige delen av Troll til behandlingsanlegget på Kollsnes i Hordaland.

Plattformen Troll A, som opereres av Statoil, er den høyeste installasjonen noensinne flyttet av mennesker. De enorme dimensjonene vil komme til sin rett når artisten Katie Melua holder sin konsert i bunnen på et av skaftene i ettermiddag.

Troll-feltet inneholder 60 prosent av de samlede gassreservene på norsk sokkel og er selve hjørnesteinsbedriften i norsk gassproduksjon. Fra de enorme gassreservoarene 1.400 meter under havbunnen vil det bli levert energi til flere generasjoner. Feltet strekker seg over 750 kvadratkilometer i blokkene 31/2, 31/3 31/5 og 31/6. Statoil overtok som operatør av Troll gass 19. juni 1996.

Utbyggingen på Troll-feltet har ført til at norsk gass fikk landingspunkter i Tyskland, Belgia og Frankrike.

I den vestlige delen av Troll-feltet (blokk 31/2) er Hydro operatør for Troll olje. Produkjsonen startet i 1995, med gjennomsnittlig produksjon per døgn på 180.000 fat. Men her finnes også mer enn 300 milliarder kubikkmeter gass. Med prosjektet Troll videreutvikling skal også gassen i vest utvinnes.