Ble priset for forskning

oktober 5, 2006, 07:00 CEST

Professor Johan Sjöblom (53) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har fått Statoils forskerpris 2006 for sin forskning innen råoljeemulsjoner.

Kunnskap om emulsjoner brukes ved valg av prosess- og utbyggingsløsninger til havs. Den samme kunnskapen vil også få stor betydning under framtidige utbygginger av robuste anlegg på havbunnen.


Johan Sjöblom. (Foto: Carl-Erik Eriksson)

Johan Sjöblom er professor ved NTNU innen overflate og kolloid kjemi. Han er anerkjent som en internasjonal kapasitet med et stort kontaktnett. For tiden leder han et stort, internasjonalt samarbeidsprosjekt der det blir arbeidet med problemstillinger knyttet til vannbehandling og emulsjoner i tungolje.

Sjöblom er også grunnlegger av og leder for Ugelstad-laboratoriet ved NTNU. Der blir det blant annet forsket på overflatekjemi og emulsjonsteknologi.

– Jeg er glad og stolt over Statoil-prisen. Denne anerkjennelsen betyr et gjennombrudd for den typen kjemi som jeg representerer; kolloid kjemi, sier Sjöblom. Han forklarer at han i denne kjemien beskriver bobler, dråper og partikler i systemer av gass, olje og vann.

Ifølge Arild Westvik, rådgiver innen separasjonsteknologi ved Statoils forskningssenter, er kompetanse innen dette fagområdet spesielt viktig for Statoil som følge av selskapets økte internasjonale engasjement innen haleproduksjon og utvinning av tungolje.

Prisen på 200.000 norske kroner samt et kunstverk av Kjell Nupen ble utdelt under Technoport awards i Trondheim onsdag 4. oktober.

Statoils forskerpris er en anerkjennelse av forskningsresultat på høyt internasjonalt nivå. Prisen deles ut årlig til en ekstern forsker eller institusjon i Norge som har utført arbeid av vesentlig betydning for selskapet.