Tildeler vedlikehold av turbiner

oktober 30, 2006, 08:00 CET

Statoil har sammen med Hydro og ExxonMobil tildelt to vedlikeholdskontrakter til norske GE Energy Services og tyske MTU Maintenance Berlin-Brandenburg. Samlet verdi er om lag 700 millioner kroner.

Kontraktsperioden strekker seg over tre år, med mulighet for to treårige-opsjoner.

Kontraktene gjelder service og vedlikehold på gassturbiner av typen General Electric Land & Marine (GE LM), som er installert både på land og på den norske kontinentalsokkelen. 1. desember 2006 er satt som oppstartsdato for kontraktene.

Statoil har også tidligere samarbeidet med GE Energy Services om vedlikehold på gassturbiner.

– Vi fortsetter dette samarbeidet. Samtidig legger vi til rette for økt konkurranse når vi nå deler kontrakten i to. De to selskapene vil bli tildelt like deler av arbeidsomfanget. I tillegg har de nye kontraktene klare mål om å oppnå enda bedre resultater innen helse, miljø og sikkerhet, sier Frank W. Arnesen, direktør for anskaffelser i resultatenheten Driftsstøtte i Statoil.

Kontraktene inneholder også en opsjon på internasjonale service- og vedlikeholdsaktiviteter for GE LM-turbiner.

Om lag 75 prosent av kontraktsbeløpet er ventet å bli brukt på Statoil-opererte felt.

Turbinene har som oppgave å produsere strøm, samt å drive gasskompressorer og vanninjeksjonspumper.

Totalt opererer de tre selskapene 100 turbiner, hvorav Statoil opererer 73 stykker, Hydro 25 og ExxonMobil to.