Produksjon startet fra Fram Øst

november 1, 2006, 09:00 CET

Olje- og gassproduksjonen har startet fra Fram Øst i Troll-området. Det nye området vil på toppnivå bidra til at oljeproduksjonen over den Hydro-opererte Troll C-plattformen øker med 50.000 fat per dag.

Produksjonen fra den første produksjonsbrønnen startet 30. oktober i henhold til timeplanen.

Fram Øst er den andre feltutbyggingen som blir satt i produksjon i det løfterike området nord for Troll-feltet. Utbyggingen av infrastruktur for produksjon og transport på Fram Øst har kostet i alt 2,4 milliarder kroner.

- Produksjonen fra Fram Øst vil på toppnivå i 2008 gi en betydelig økning i produksjonen på Troll C med 50.000 fat. Dette bidrar til betydelig økt verdiskaping knyttet til Hydros virksomhet i Troll-området, sier direktør Ivar Aasheim, som leder Troll forretningsenhet i Hydro.

- Fram Øst er det foreløpig siste tilskudd til Hydros produksjonsportefølje i dette området. Vi planlegger å levere inn en utbyggingsplan for Vega-utbyggingen senere i år og borer for tiden en avgrensingsbrønn på Astero-funnet. Begge disse aktivitene kan gi økt aktivitet og verdiskaping i området.

Fram Øst-feltet, som består av flere geologiske strukturer, ble påvist i 1990 og rommer i alt 61 millioner fat utvinnbar olje og 3,1 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass.

Fram Øst er bygd ut med to undervannsproduksjonsrammer med totalt åtte brønnslisser knyttet til Troll C-plattformen der olje og gassen blir prosessert og transportert. Feltet produserer i dag fra den første produksjonsbrønnen som er boret av riggen "Bideford Dolphin". Riggen vil i nær framtid komme tilbake til Fram for å bore nye brønner for produksjon og vanninjeksjon. Det er planlagt i alt fem produksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner på Fram Øst.

Produsert vann fra Troll C vil bli brukt som trykkstøtte i Fram Øst-reservoaret. Dette bidrar til svært positive miljøgevinster gjennom reduksjon i utslipp til sjø på Trollfeltet. Fram Øst er også bygd ut for å kunne bruke gass fra Troll C som gassløft for å øke utvinningen fra brønnene.

Rettighetshavere i Fram Øst (PL090)

  • Hydro (operatør) - 25 prosent
  • ExxonMobil - 25 prosent
  • Statoil - 20 prosent
  • Idemitsu - 15 prosent
  • Gaz de France - 15 prosent