Borer på land for første gang

november 16, 2006, 08:00 CET

Statoil er i gang med sin første letebrønn på land, midt i Sahara. Boringen finner sted på Hassi Mouina-blokken i Algerie. 

– Dette er en milepæl, sier David Poole, Statoils letesjef i Algerie.

Lisensen, som ble tildelt i juni 2004, består av fire blokker innenfor et området på 23.000 kvadratkilometer i Gourara-bassenget. Lisensen er på størrelse med halvparten av Danmarks areal. Området ligger vest i ørkenen i Algerie, nordvest for gassfeltet In Salah. Innsamling av seismikk startet i september 2005. Det skal bores minst to brønner i området.

Sonatrach, Algeries statlige olje- og gasselskap, har tidligere påvist hydrokarboner i det første reservoarlaget i bergarter av øvre Devon-alder (Strunian) med brønn HTJ-1.

– Formålet med boringen av brønn HTJ-2 er å avgrense funnet, men også å påvise hydrokarboner i dypere sandsteinslag av nedre Devon- og Ordovisisk-alder. Brønnen skal bores til en total dybde på om lag 3.200 meter, sier Poole.


Om lag 150 mennesker jobber på borelokasjonen, de fleste av dem er algeriere. Mørke solbriller er en naturlig del av arbeidsantrekket i Sahara. (Foto: Øyvind Hagen)

Brønnen skal bores av selskapet Nabors Drillings borerigg Rig 284.

– Dette er veldig spennende. Boreprogrammet vil gi oss viktig informasjon om ressurspotensialet i området. Lærdommen vi får er dessuten gull verdt i forhold til framtidige prosjekter i lignende områder. Bruk av for oss ny teknologi er spennende og gir oss kompetanse på nye områder, sier Poole.

Statoil har en andel på 75 prosent i Hassi Mouina. Sonatrach er partner med 25 prosent.

Statoil har gjennomført en konsekvensanalyse (Environmental impact assessment) i området for å sikre at ikke planteliv, dyreliv eller arkeologiske funn blir skadet.