Fant olje i kjelleren på Oseberg

november 27, 2006, 06:30 CET

Hydro har som operatør for Oseberg-feltet, funnet olje i brønnen 30/9-B-19 A, som ble boret fra Oseberg B-plattformen. Det var under boring av en injeksjonsbrønn til Oseberg Vestflanken at Hydro boret inn i et utforskningsprospekt i kjelleren under Oseberg.

 – Dette er det tredje oljefunnet i området rundt Oseberg de siste 18 månedene. Og vi arbeider for å bringe funnet raskt frem til produksjon, sier Driftsdirektør Øystein Michelsen i Hydro.

Det nye funnet er i Statfjord-formasjonen i Gamma-strukturen. Forkastningsblokkene Gamma og Alfa utgjør størstedelen av Oseberg-feltet, som har produsert olje og gass siden 1988. Denne produksjonen har vært fra Brent-reservoaret som ligger over Statfjord-formasjonen.

– Dette vil med andre ord si at det nå er funnet olje i kjelleren til hovedfeltet.
Nordvest for Gamma-blokken ligger undervannsutbyggingen Oseberg Vestflanken, som ferdig utbygd består av tre produksjonsbrønner i Statfjord-formasjonen. Den første produksjonsbrønnen startet i februar 2006 og oljeutvinningen fra denne brønnen skal økes ved injeksjon av vann og gass, sier Michelsen.

– Forlengelse av produksjonsbrønner inn i leteprospekter er en viktig del av letestrategien rundt Oseberg. Den nye injeksjonsbrønnen var planlagt å passere svært nær Gamma Statfjord-prospektet, og Hydro benyttet anledningen til å bore inn i prospektet før injeksjonsbrønnen til Vestflanken ble fullført, sier han.

Brønnen har en total lengde på ca. 6.700 meter og ble boret til et vertikalt dyp på ca. 2.800 meter.

Tredje funn

Det nye funnet er det tredje funnet i Oseberg-området i løpet av et og et halvt år.

J-sentral som ble funnet sommeren 2005, er allerede satt i produksjon og produserer nå 4.000 fat olje per dag. B-Sør som ble funnet våren 2005, planlegges utbygd med en brønn fra Oseberg Sør-plattformen i løpet av få år.

Det er lave kostnader knyttet til utbygging av ressurser som ligger så nært eksisterende plattformer at de kan nåes med lange produksjonsbrønner boret fra plattformen.

– Vi legger opp til en rask og effektiv utvikling også av det nye funnet Gamma Main Statfjord og har allerede startet planlegging. Arbeidet med å finne ytterligere oljeressurser rundt Oseberg fortsetter også for fullt, sier Michelsen.

Det vil være mulig å bygge ut funnet med brønner boret fra Oseberg Feltsenter. En annen mulighet vil være å benytte den siste slissen på Vestflanken-brønnrammen.

I begge tilfeller vil funnet bidra til å øke oljeproduksjonen fra Oseberg Feltsenter.

Rettighetshavere i Oseberg Unit

Norsk Hydro (operatør) 34,0 %
Petoro 33,6 %
Statoil 15,3 %
Total 10,0 %
ExxonMobil 4,7 %
ConocoPhillips 2,4 %