Hydro åpnet nytt kontor i Brasil

november 27, 2006, 13:00 CET

Fredag åpnet konserndirekør Tore Torvund Hydros nye kontor i Rio de Janeiro, Brasil.

Hydro er nå inne i et omfattende feltutviklingsarbeidet i landet etter kjøpet av Peregrino-feltet (BM-C-7), der selskapet har en eierandel på 50 prosent.

Peregrino er et stort offshore tungoljefelt i Campos-området, 85 kilometer sørøst for Rio.

I arbeidet med feltutviklingsplanen legges det stor vekt på å utnytte kompetanse og erfaringer fra lignende feltutbygginger på norsk sokkel og erfaring med horisontale brønner for å øke de forventede utvinnbare reservene.

Hydro er operatør i prosjektutviklingsfasen i prosjektet med Anadarko som partner (50%).

– Med kjøpet av Peregrino er Hydro blitt en stor aktør på brasiliansk sokkel, og vi har nå etablert en utmerket plattform for videre vekst i et område med store gjenværende olje- og gassressurser, sa Tore Torvund da han åpnet kontoret.

Hydro har også en omfattende virksomhet i Brasil på en rekke andre områder, inkludert et teknisk samarbeid med det brasilianske oljeselskapet Petrobras.

Etter åpningen av det nye kontoret er Hydros Olje & energi- og Aluminium-virksomhet samlokalisert i Rio de Janeiro. Kjetil Solbrække leder Hydros virksomhet i Brasil.