Investerer 28 millioner i boreteknologi

desember 1, 2006, 07:00 CET

Hydros venturefond og Viking Venture II investerer til sammen 28 millioner kroner i boreteknologiselskapet Ocean Riser Systems. Gjennom denne investeringen skal Ocean Riser Systems kommersialisere en boreteknologi som kan redusere borekostnader med mellom 20 og 35 prosent.

– Vi har forventninger til at denne teknologien skal bidra til reduserte kostnader under boreoperasjoner og går derfor inn med den ene halvparten av investeringen på 28 millioner kroner i selskapet, sier Halvor Breivik i Hydro Technology Ventures.

Hydro Technology Ventures og Viking Venture II AS investerer 14 millioner kroner hver i det Oslo-baserte selskapet Ocean Riser Systems (ORS), som spesielt fokuserer på tjenester innenfor trykkontroll ved dypvannsboring og brønnoperasjoner.

Trendsettende teknologi
– Vi gleder oss over å kunne foreta denne investeringen i det vi vurderer som en trendsettende teknologi, med potensial til å revolusjonere måten brønner bores på og få økonomisk betydning for brønnoperasjoner, sier Viking Venture partner Shane McElroy.

– Ocean Riser Systems har et svært kompetent team som nå vil få entusiastisk støtte fra aktive eiere, vi har som mål å utvikle selskapet sterkt de kommende årene, legger McElroy til.

Investeringen skal finansiere Ocean Riser Systems kommersialiseringsprosess for boreteknologien "Managed Pressure Drilling".

Denne teknologien muliggjør bruk av lettere og rimeligere borerigger, også under boreoperasjoner på stort havdyp.

Andre fordeler er at:

  • det kan benyttes fôringsrør med mindre diameter
  • mengden av forbruksmateriale i boreprosessen blir redusert
  • teknologien er velegnet for reservoarer med vanskelige trykkforhold
  • tidsforbruket kan reduseres

– For oljeindustrien er denne metoden svært interessant, siden den kan redusere kostnadene ved boreoperasjoner med mellom 20 og 35 prosent, sier Breivik.

Løser fundamentalt problem
Teknologien er aktuell både ved produksjons- og leteboring på dypt vann og ved intervensjon og vedlikehold av produksjonsbrønner på havbunnsopererte felt.

– Trykkforholdene i undergrunnen bestemmer i dag i stor grad hvor lang tid det tar å bore en olje- eller gassbrønn, hvor mye det vil koste og hvor stor risiko man tar. ORS vil ta i bruk en helt ny måte for å kontrollere og regulere trykket i en brønn som bores. Vi løser et fundamentalt problem som industrien har slitt med siden den ble startet og som vil gi en stor gevinst med hensyn til kostnad, miljø og sikkerhet, sier administrerende direktør i Ocean Riser Systems, Børre Fossli.

– Når så kompetente organisasjoner som Hydro Technology Ventures og Viking Venture ser det store potensialet i teknologien og investerer betydelige midler i selskapet, er dette et avgjørende skritt i å få teknologien raskt ut i markedet, sier Fossli.

Bjørn Engedal leder enheten for bore og brønnteknologi i Hydro:

– Den største utfordringen med å forbedre effektiviteten av boreoperasjonene er å redusere antallet uønskede hendelser knyttet til oppsprekking og innrasing av hullveggen. ORS utvikler en teknologi som vil gi en bedre kontroll over bunnhullstrykket under boring og som dermed vil kunne bidra til å redusere belastningene som vi påfører formasjonen, sier Engedal.

Fakta om selskapene
Hydro Technology Ventures ble etablert i mars 2001 og har en forvaltingskapital på 750 millioner kroner. Fondet investerer i fremtidsrettede selskaper som utvikler teknologi knyttet til Hydros virksomhet innenfor olje og energi.

Viking Venture Management AS er et ledende norsk  ventureselskap som administrerer to fond med en total forvaltningskapital på  580 millioner. Selskapet fokuserer på investeringer tidlig innenfor IKT, Energi (inkludert olje og gass) og medisinsk teknologi.

Ocean Riser Systems AS ble etablert i 2002 og har sitt hovedkontor i Oslo Selskapet har et høyt kvalifisert personell med erfaring fra operatørselskaper, bore- og service selskaper. ORS har utviklet en ny teknologi og metode for boring og brønnintervensjon og vil levere utstyr og tjenester innenfor dette markedet.