Ormen Lange kåret til "årets energiprosjekt"

desember 4, 2006, 10:00 CET

Hydros Ormen Lange-prosjekt ble tildelt prisen "Global Energy Project of the Year" på Platts' prisutdelingsseremoni for energibransjen i New York 30. november.

Ifølge arrangørene ble Ormen Lange-prosjektet stemt inn på førsteplass av alle de ti dommerne i panelet for Platts Global Energy Awards. Det er første gang i historien at en kandidat har fått så stor tilslutning. Blant de andre nominerte kandidatene til "Global Energy Project of the Year" var selskapene ABB, American Electric Power og Saudi Aramco.

– På vegne av operatøren Hydro og prosjektpartnerne på Ormen Lange ser vi i dag at norsk offshoreteknologi, gjennom utbyggingen av Ormen Lange-feltet, bryter teknologiske barrierer som vi for bare få år siden trodde det var umulig å komme forbi, sier Tom Røtjer, prosjektdirektør for Ormen Lange-utbyggingen.

– I 2000 hadde vi en visjon om å hente gassen opp på land uten plattform. I 2004 ble prosjektet til 10 milliarder US-dollar godkjent, og neste år vil vi forsyne det britiske folk med energi slik vi har lovet.

Hydro er i dag godt i gang med å fullføre Ormen Lange-prosjektet, innenfor avtalte budsjettgrenser og tidsrammer.

– Bare et tett samarbeid med norsk og internasjonal leverandørindustri og mellom prosjektpartnere som Shell, Statoil, ExxonMobil, Petoro og Dong, har gjort det mulig å realisere den enorme oppgaven det er å bygge ut gassfeltet Ormen Lange, sier Røtjer.

Utbyggingen av Ormen Lange-feltet er det største prosjektet Hydro noen gang har påtatt seg, med et samlet kostnadsanslag på 66 milliarder kroner. Det omfatter installasjon av en rekke produksjonsenheter på havbunnen på 850-900 meters dyp, landbasert prosessering i Norge og verdens lengste eksportrørledning under vann.

Ormen Lange-feltet ligger i Norskehavet 120 kilometer utenfor Mørekysten og ble påvist i forbindelse med boring som ble utført av Hydro i 1997. Gassen fra Ormen Lange forventes å kunne dekke 20 prosent av Storbritannias gassbehov når feltet blir satt i drift i oktober 2007.

Global Energy Awards ble opprettet i 1999 for å gi anerkjennelse til fremragende prestasjoner og visjoner i den globale energibransjen. Formålet med Platts Global Energy Awards er hvert år å trekke fram bransjens beste aktører og premiere gode bedriftsresultater, sterke enkeltprestasjoner og de mest samfunnsnyttige prosjektene.

Dommerpanelet i Global Energy Awards har vurdert mer enn 200 kandidater og har valgt ut finalistene basert på etablerte kriterier i hver enkelt kategori. Blant annet blir selskapets profil og økonomiske resultater innenfor den aktuelle tidsrammen vurdert.