Stort gjenværende oljepotensial i Troll

desember 6, 2006, 12:00 CET

- Hydro har en meget interessant portefølje på norsk sokkel, som stadig skaper grunnlag for nye attraktive prosjekter. Ingen steder har dette vært tydeligere enn på Troll, der vi nå er i ferd med å modne frem 500 millioner fat olje i nye reserver, sa konserndirektør Tore Torvund på Hydros kapitalmarkedsdag i Oslo onsdag.

Hydro har siden midten av 1980-tallet arbeidet for å sikre lønnsom utnyttelse av den tynne oljesonen i Troll-feltet. De kommersielle oljereservene i feltet har økt fra null, da Hydro startet testproduksjon av en horisontalbrønn i feltet i 1986, til om lag 1400 millioner fat i dag.

- Ny kunnskap og satsing på teknologiutvikling sammen med våre leverandører har steg for steg brakt oss fram til dagens situasjon der Troll er et av de viktigste oljefelt på norsk sokkel ved siden av å være et av de største gassfelt til havs i verden. Vi har staket ut kursen for utviklingen framover. Vår plan er å øke de utvinnbare oljereservene i Troll med over 30 prosent til to milliarder fat olje, sa Torvund.

Hydro har utviklet oljeressursene i Troll med bruk av over 110 horisontale brønner, hvorav et stort antall har flere produserende grener inn i reservoaret. Horisontal boring med høy presisjon, og produksjonsbrønner med opptil seks produserende grener, er utviklet i et nært samarbeid med Hydros leverandører innen boring og brønnteknologi.

Hydro arbeider nå også i et prosjekt sammen med partnere for framtidig gassproduksjon for Troll, for å utrede grunnlaget for videreutvikling av en ny fase av feltets liv.

Hovedutfordringen i prosjektet er å kartlegge om det er mulig å akselerere gassuttaket fra en del av Troll-feltet samtidig som det legges til rette for en kraftig langsiktig satsing på økt oljeutvinning fra en annen del. Forutsetningen for å klare ambisjonen om økt oljeutvinning er at gassuttaket fra den delen der oljen ligger, ikke starter for tidlig.