Kapitalmarkedsdagen: Det årlige møtepunktet

desember 6, 2006, 13:00 CET

Inviterte analytikere og pressefolk møtte onsdag konsernsjef Eivind Reiten og medlemmer av Hydros konsernledelse for å bli informert om operasjonelle og strategiske forhold i selskapet.

Hydro inviterer hvert år finansanalytikere og presse fra inn- og utland til en presentasjon og oppdatering om selskapets virksomheter og strategiske vurderinger.

Presentasjonene blir gjort av selskapets konsernledelse, og deltakerne har anledning til å stille spørsmål.

Arrangementet har gjennom årene utviklet seg til å bli et viktig og nyttig møtested mellom Hydros konsernledelse og eksterne interessenter.

Ulike presentasjoner fra arrangementet er lagt tilgjengelige på investorsidene på hydro.com, se lenken i høyre spalte.