Reiten på Desemberkonferansen: - Vi gjør det umulige mulig

desember 7, 2006, 16:00 CET

Energi- og klimautfordringer var tema for årets Desemberkonferanse i Kristiansund. - Vi har gjort det umulig mulig, og derfor er det også vi som skal utvikle teknologien for å løse utfordringene, sa Eivind Reiten i sin tale på oljekonferansen.

– Vi tar ikke opp klimautfordringen for å være politisk korrekte, men fordi vi tror dette også påvirker oss og vår virksomhet. En ting er vi alle enige om: Teknologi spiller en stor rolle. Dette er den viktigste ingrediensen for å levere løsninger. Og det er VI som skal levere de teknologiske løsningene for å løse utfordringen mellom energi og miljø, understreket Reiten.

Desemberkonferansen ble i år arrangert for 24. gang. Årets tema var "Energi til Europa – Norskehavet leverer", og arrangørene, KOM Vekst og Norsk Petroleumsforening, hadde tatt mål av seg til å sette Norskehavet inn i et internasjonalt perspektiv.

Klima- og energiutfordringer

Statsminister Jens Stoltenberg innledet konferansen med å reflektere over klima- og energiutfordringene.

– Utvikling av ny teknolog blir vesentlig for å løse de nye miljøutfordringene vi står foran i dag. Vi har sett at teknologi ved flere andre sammenhenger har løst miljøproblemer verden har stått overfor. Det er viktig at vi ikke kommer i en situasjon der vi må velge mellom energi og miljø, men at energi og miljø forenes gjennom teknologiske framskritt, sa han.

Reiten brukte Ormen Lange som eksempel på hvordan Hydro på få år har gjort det som tilsynelatende var umulig.

– Vi kan gjøre det umulige mulig. Det vi trodde var umulig for 50 år siden, det gjør vi nå. Vi forteller ikke eventyr. Nei, det er heller en ambisjon – en visjon. Vi kan løse det, og vi har løst det. Ormen Lange-feltet har fått alles øyne på oss på grunn av alt det vi har klart.

I rute

– Der vi står i dag, har vi stor trygghet for at vi skal levere gass til britene, slik at de kan få kokt sin te, til det tidspunkt vi har lovet, sa Reiten og la til at prosjektet også skal leveres innenfor de oppsatte budsjett.

I dag er Ormen Lange-prosjektet 90 prosent ferdigstilt. Men fortsatt er et stort arbeid pågående. 3.500 personer jobber på landanlegget på Nyhamna hver dag, men om ikke lenger starter nedbemanningen mot ferdigstillelse.

Ormen Lange har hatt stor lokal og regional betydning. I tillegg har prosjektet betydning for mange nasjoner.

– Gassforbruket i Europa skal øke fra 530 til 600 milliarder standard kubikkmeter. Det er noe av dette behovet vi skal dekke med Ormen Lange-gassen, påpekte Reiten.

Han var heller ikke redd for at gassprisen skal gå ned. Prosjektet i seg selv har så stor lønnsomhet og konkurransedyktighet at eierne kan leve med varierende strømpriser.