Ingen utbygging av Sareptas andel av vindkraft på Ytre Vikna

desember 8, 2006, 08:00 CET

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Hydro har som eiere i Sarepta Energi AS besluttet ikke å bygge ut Sareptas andel av vindkraftprosjektet på Ytre Vikna neste år. Grunnen er at vindkraftverket ikke vil være økonomisk lønnsomt.

– Vi har et sterkt ønske om å realisere vindkraftprosjektene våre. Vi har derfor snudd alle steiner for å se om vi kan få lønnsomhet i Ytre Vikna, men det er dessverre ikke mulig med dagens rammebetingelser, kostnader på vindturbiner og forventninger til framtidig kraftpris, sier Ivar Hexeberg, fungerende leder for Hydros satsing på nye energiformer, og Torbjørn Skjerve, administrerende direktør i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

Sareptas andel av vindkraftprosjektet på Ytre Vikna er på om lag 90 MW installert effekt. NTE og Hydro eier 50 prosent hver av vindkraftselskapet Sarepta Energi AS.

– Vi har tidligere sagt at en samlet inntekt på 50 øre per kWh over 20 år er nødvendig for at vindkraft skal være lønnsomt. Denne vurderingen gjelder fremdeles, sier Hexeberg.