Ny leder for Hydro i Russland

desember 13, 2006, 13:00 CET

Bengt Lie Hansen er utnevnt til leder for Hydros virksomhet i Russland og tiltrer stillingen i januar 2007.

Bengt Lie Hansen har siden september 2004 vært leder for Hydros Shtokman-prosjekt. Før dette var han ansvarlig for Midt-Norge i sektoren Utvikling Norge og styreformann i styringskomiteen for Ormen Lange.

Lie Hansen ble ansatt i Hydro i 1983 og har hatt flere lederstillinger innen gass, utforsking, økonomi, strategi, kommersiell virksomhet og partneroppfølging.

Lie Hansen vil ta over stillingen etter Petter Nore, som er utnevnt til generalsekretær for International Gas Union (IGU).

Nore vil arbeide med ulike prosjekter innen Olje & Energi til han tiltrer stillingen i IGU høsten 2007.