Produksjonsstart på Dalia utenfor Angola

desember 15, 2006, 10:45 CET

Produksjonen har startet på dypvannsfeltet Dalia i Blokk 17 utenfor Angola. Hydro har en eierandel på 10 prosent i feltet, der Total er operatør.

– Dalia vil øke Hydros nettoproduksjon for vår Angola forretningsenhet til 32.000 fat per dag i gjennomsnitt i 2007, sier Eva Ljosland, Hydros asset manager for blokk 17.

Dalia-feltet ble oppdaget i september 1997 og ligger omkring 135 kilometer utenfor kysten på 1200 til 1500 meters dyp, og inneholder nærmere 1 milliard fat utvinnbare reserver.

Dermed er feltet den største dypvannsutbyggingen som blir satt i produksjon i år; det er også blant verdens største prosjekter av sitt slag.

Utfordrende prosjekt
Utbyggingen av Dalia ble ferdigstilt til planlagt tid og dokumenterer utbyggernes evne til å takle utfordrende prosjekter og omgivelser.

Dalia har dessuten bidratt til å styrke den angolanske oljeindustrien, skape arbeidsplasser og overføre teknologi – gjennom bygging av moderne fabrikker i Luanda, Lobito og Dande for produksjon av avansert utstyr til prosjektet.

Feltet er bygd ut med 71 brønner – 37 produserende brønner, 31 brønner for vanninjeksjon og tre for gassinjeksjon, som er knyttet til ni manifolder.

Den undersjøiske installasjonen består av 40 kilometer isolerte strømningsrør knyttet til åtte høyteknologiske fleksible stigerør.

Stigerørene er spesielt laget for prosjektet og tar produksjonsvæsken opp til et produksjonsskip (FPSO) som har en prosesseringskapasitet for olje på 240.000 fat per dag og en lagringskapasitet på 2 millioner fat.

Blokk 17
Dypvannsfeltet Blokk 17 består av fire hovedsoner:

  • Girassol, som er i produksjon
  • Dalia, som nå også har startet produksjon
  • Pazflor, der utredninger av utbygging er underveis
  • CLOV, en fjerde stor produksjonssone, som består av Cravo, Lirio, Orquidea og Violeta, og som er under vurdering

Produksjonen fra Girassol-strukturen var i gjennomsnitt på mer enn 250.000 fat olje per dag i 2006.

Strukturen består av Girassol-feltet og Jasmim-feltet, en nærliggende forekomst til Girassol som ble satt i produksjon i november 2003.

Rosa-feltet, der produkejonen er knyttet opp til produksjonsskipet på Girassol, ble godkjent i juli 2004. Produksjonen på dette feltet skal etter planen starte i løpet av første halvår 2007.

Det ventes at produksjonen på FPSO-skipet vil holde seg på platånivå, som er på 250.000 fat per dag, i mange år framover.

Det statlige angolanske oljeselskapet Sonangol er konsesjonær for blokk 17.

Partnerne på blokk 17

Total E&P Angola (operatør) 40,00 prosent
Esso Exploration & Production
Angola (Overseas) limited

20,00 prosent
BP Exploration (Angola) Ltd. 16,67 prosent
Statoil Angola Block 17 AS 13,33 prosent
Hydro 10,00 prosent