Gullfaks øker produksjonen

januar 29, 2007, 08:00 CET

Produksjon fra Statoil-prosjektet Skinfaks/Rimfaks i Nordsjøen startet 27. januar. Første produksjon kommer fra Rimfaks IOR (improved oil recovery).

I tillegg til økt oljeutvinning på Rimfaks-feltet, innebærer prosjektet også produksjonsstart på Skinfaks-feltet. I løpet av høsten 2007 vil alle brønnene være i produksjon, og de to feltene vil stå for rundt 12 prosent av totalproduksjonen i Gullfaks-lisensen.

– Ved å kombinere en utbygging av Skinfaks med flere brønner på Rimfaks har vi fått god økonomi i to utbygginger som hver for seg ville vært marginale. Utbyggingen er et viktig tiltak for å øke utvinningen av olje i området. Prosjektet sikrer en god utnyttelse av infrastrukturen i Gullfaks-området med små investeringer, sier Lars Christian Bacher, områdedirektør for Tampen.

Når alle brønnene i prosjektet er ferdigstilt, vil produksjonen fra Rimfaks IOR og Skinfaks utgjøre om lag 35 prosent av Gullfaks-lisensens oljeproduksjon over C-plattformen.Plan for utbygging og drift (PUD) for Skinfaks-feltet og endret PUD for Rimfaks-feltet ble godkjent i februar 2005. Det er gjort investeringer i størrelsesorden 3,4 milliarder kroner for de to feltene.

Utvinnbare reserver er anslått til om lag 62 millioner fat oljeekvivalenter. Utvinningsgraden fra Rimfaks øker fra 36 til 47 prosent med prosjektet Skinfaks/Rimfaks IOR.

Skinfaks, som ble påvist i 2002, består av flere mindre strukturer. Feltet er bygget ut med et undervanns produksjonssystem som er koblet opp til eksisterende brønnrammer på satellitt-feltet Gullfaks Sør.

Produksjon fra Rimfaks startet i juni 2000. Feltet ble bygget ut som en satellitt hvor brønnstrømmen var knyttet til Gullfaks A-plattformen. Utvinningen i feltet skal nå økes ved bruk av flere brønner, som skal knyttes opp mot Gullfaks C-plattformen.

Statoil er operatør for Gullfaks-lisensen, med en andel på 61 prosent. Øvrige rettighetshavere er Petoro (30) og Hydro (9).