E-drift skal redusere produksjonstap i olje- og gassvirksomheten

februar 7, 2007, 12:00 CET

Oljedirektoratets direktør Gunnar Berge markerte onsdag åpningen av en ny fase av Hydros satsing på e-drift, eller integrerte operasjoner, i olje- og gassvirksomheten.

– Bruk av ny teknologi og arbeidsprosesser skal hjelpe oss å holde utstyret i kontinuerlig drift. Dette vil bidra til betydelig reduksjon av tapt olje- og gassproduksjon, sa Hydros direktør for Virksomhetsstyring og Forbedring, Rolf I. Jacobsen, under åpningen.

Svikt og feil på tungt roterende maskineri på plattformene i Nordsjøen kan medføre store produksjonstap av både olje og gass. Feil forårsaket av utstyrssvikt på tungt, roterende utstyr har store konsekvenser. I fjor utgjorde de ti største produksjonstapene 1,6 millioner fat.

Hydro satser på tettere overvåkning der operatørene ute på plattformene bistås av spesialister på land for å hindre at det oppstår feil på utstyret offshore. I Hydros nye operasjonsrom på Sandsli overvåkes 165 tunge turbiner, kompressorer og pumper kontinuerlig av avanserte styringssystemer og årvåkne eksperter.

Oljedirektør Gunnar Berge sto for den offisielle åpningen av operasjonsrommet, som skal være fast bemannet med to personer innenfor normal arbeidstid.

Omfattende overvåking

Operatørene i operasjonsrommet skal bistå feltenhetene og offshoreorganisasjonen i arbeidet med å holde utstyret i kontinuerlig drift. Hydro har allerede lang erfaring med å overvåke tungt, roterende utstyr offshore. I dag gjør ny teknologi det mulig å støtte personellet offshore i arbeidet for å unngå at feil oppstår.

– Fra Sandsli følger vi daglig opp tilstanden til over 30 gassturbiner, 35 gasskompressortog og over 100 store pumper på Hydros plattformer, sa Jacobsen under åpningen. Det fast bemannede operasjonsrommet for roterende maskineri er et viktig verktøy for å styrke overvåkingen ytterligere.

Oppdager feil tidlig

I operasjonsrommet kan operatørene følge med på roterende utstyr som blir brukt offshore, og gjennom egne dataverktøy blir det lagt inn tidlige alarmer slik at de kan få varsel om negativ utvikling.

– Hvis vi oppdager noe, kan vi varsle feltenhetene, og sammen kan vi sette i verk aksjoner for å unngå at det utvikler seg til et større problem, sier Geir Nodeland, prosesseier for tungt, roterende utstyr.

Operatørene i det nye operasjonsrommet vil samarbeide tett med mannskapet offshore og være en ekstra ressurs i arbeidet med å unngå produksjonsstopp på roterende utstyr.

Omfattende satsing på e-drift

Åpningen onsdag er en videreføring av en omfattende satsing på e-drift i Hydro. Gunnar Berge markerte også åpningen av et nytt operasjonsrom for drift og vedlikehold av fiskale målestasjoner på Sandsli.

Det nye operasjonsrommet for overvåking av til sammen 54 fiskale målestasjoner på Hydros plattformer og Stureterminalen gir økt kvalitet på overvåking og vedlikeholdsplanlegging av målstasjonene. Fiskale målestasjoner brukes for å måle olje- og gassvolumer som behandles og transporteres fra felt og plattformer for å sikre korrekt fordeling av volumer og verdier mellom de ulike eierne i feltene.

Landstøtte innen overvåking av utstyr har gjort det mulig å flytte arbeidsoppgaver fra plattformene til land og gjør det mulig å trekke veksler på spesialkompetanse på land.