Ormen Lange fanget oppmerksomheten på E-World

februar 8, 2007, 15:00 CET

Hydros utbygging av gassfeltet Ormen Lange sto i sentrum, da selskapet presenterte seg på den store energimessen E-World Energy and Water i Essen i Tyskland denne uken.

- Ormen Lange er et prosjekt vi er veldig stolte av. Derfor er det selvfølgelig hyggelig at publikum viser oss så stor interesse, sier Kathine Fog som leder Hydros avdeling for markedsføring av naturgass.

Messen og den tilhørende konferansen har blitt den fremste europeiske møteplassen for industri innenfor gass, kraft og fornybar energi. På årets messe, som ble avsluttet torsdag, deltok mer enn 500 utstillere.

- E-World er en viktig møteplass. Tyskland er vårt største marked for gass, og her har vi muligheten til å knytte nye kontakter som kan utvikle seg til fremtidige forretningspartnere, sier Fog. 

Hydro selger i dag gass både til Storbritannia og Kontinentet. Størstedelen av gassen blir solgt til Kontinentet på langsiktige avtaler, men etter hvert som Ormen Lange kommer i produksjon i oktober 2007, vil stadig mer av Hydros gass bli sendt til Storbritannia.

- Sikker og miljøvennlig energiforsyning har den seneste tiden blitt et svært sentralt tema i den politiske debatten i Europa. Vi er derfor stolte over at Ormen Lange kan forsyne det britiske markedet med 20 prosent av deres fremtidige behov for gass, sier Fog.

Hydros gassproduksjon er i sterk vekst. I 2006 leverte Hydro drøyt 10 milliarder kubikkmeter med gass, og produksjonen vil fortsette å øke i årene fremover.

- Det har vært en fordobling siden 2001, og når Ormen Lange-produksjonen er på platå i 2010, vil vi ha bak hos en tredobling på mindre enn ti år fra de feltene der Hydro har eierandeler, sier Fog.

Hydro er utbyggingsansvarlig for Ormen Lange-feltet i Norskehavet, 120 kilometer nordvest av Mørekysten. Ormen Lange-feltet bygges under ekstreme forhold med havbunnsinstallasjoner på mellom 800 og 1.100 meters dyp.