Organisasjon og nye ledere klare i StatoilHydro

mars 19, 2007, 09:00 CET

Organisasjonsmodellen, 70 nye ledere og bemanningsprinsippene for den videre integrasjonsplanleggingen er i dag, 19. mars, presentert for medarbeiderne som omfattes av den foreslåtte fusjonen mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil.

– Vi har lagt grunnlaget for en slagkraftig kompetanseorganisasjon rigget for sikker og effektiv drift, internasjonal vekst, og førsteklasses teknologi og prosjektgjennomføring, sier Helge Lund, leder av integrasjonsplanleggingskomiteen og foreslått konsernsjef for det sammenslåtte selskapet.
 
Det fusjonerte selskapet, foreslått etablert under navnet StatoilHydro, vil ha seks forretningsområder. Organisasjonsstrukturen og 70 ledere som skal rapportere til konsernledelsen ble presentert i dag. Informasjon om lederne er presentert på selskapenes websider.
 
Etableringen av StatoilHydro er basert på følgende hovedprinsipper:
 

  • Videreutvikling av en verdibasert prestasjonskultur innenfor rammen av høye standarder for ledelse, helse, miljø og sikkerhet, etikk og samfunnsansvar.
  • Videreføring av et integrert selskap med nært samarbeid mellom forretningsområdene.
  • Etablering av en kompetent organisasjon som sikrer like muligheter for medarbeidere i Hydro og Statoil, bygger på det beste fra begge selskaper og sikrer reell integrasjon av de to selskapene.
 
Forretningsområdenes hovedoppgaver og lokalisering
 
Undersøkelse og produksjonNorge skal være ansvarlig for sikker og effektiv drift og for å ta ut hele potensialet på norsk sokkel. Driftsorganisasjonen deler norsk sokkel i tre områder som skal ledes fra Stavanger, Bergen og Stjørdal. Øvrig ledelse vil være lokalisert i Stavanger og Bergen, og forretningsområdet vil i tillegg ha betydelig aktivitet blant annet i Kristiansund, Harstad og Hammerfest.
 
Internasjonal undersøkelse og produksjon skal skape og videreutvikle internasjonale vekst- posisjoner. Den internasjonale organisasjonen har i tillegg til leting og forretningsutvikling fire geografiske enheter. En av disse regionene skal ledes fra Stavanger, en fra Houston og to fra Oslo, der områdeledelsen og øvrige enheter er lokalisert.
 
Naturgass skal sikre effektiv drift av gassinfrastrukturen og maksimere verdien av selskapets gassvolumer. Naturgass ledes fra Stavanger og vil ha virksomhet på Kårstø og Kollsnes i tillegg til internasjonal aktivitet.
 
Foredling og markedsføring skal ha ansvaret for selskapets raffinerier og globale oljehandelsvirksomhet samt bensinstasjonsnettet og øvrige detaljhandelsvirksomhet. Området ledes fra Stavanger, mens detaljhandelsvirksomheten skal ledes fra Oslo som i dag. Området omfatter også de operative industrianleggene Sture, Mongstad og Tjeldbergodden i Norge og Kalundborg i Danmark.
 
Teknologi og ny energi skal være selskapets teknologiske kompetansesenter og vil i tillegg ha ansvar for at selskapet etablerer en sterk posisjon innen fornybar energi og CO2-håndtering. Området ledes fra Bergen og vil ha aktivitet i Stavanger, Trondheim og Porsgrunn.
 
Prosjekter skal levere utbygginger til selskapets globale virksomhet på tid og kost, med optimal kvalitet og teknologi. Området ledes fra Oslo, men vil også ha miljøer i Stavanger og Bergen samt i direkte tilknytning til prosjekter.
 
Selskapets konsernsenter med staber, støtte- og tjenesteenheter vil ha funksjoner i både Stavanger og Oslo, med den største delen av enheter og medarbeidere lokalisert i Stavanger.
 
– I dag har vi også presentert de ledere som skal gå i bresjen for å ta StatoilHydro til et nytt nivå. Vi har hatt mulighet til å velge blant meget dyktige kandidater i de to selskapene og har satt sammen sterke ledergrupper med riktig faglig kompetanse, mangfold og balanse, sier Helge Lund.
 
Bemanningsprinsipper
 
Organisasjon, bemanningsprinsipper og virkemidler er utviklet i nært samarbeid med de tillitsvalgte fra begge selskaper.
 
- Samtlige fagforeninger i samarbeidsutvalget har gitt sin tilslutning til den nye organisasjonen og virkemidlene for bemanning som er etablert. Det har vært svært viktig for oss å oppnå en slik enighet, sier Hilde Merete Aasheim, som leder integrasjonsplanleggingsarbeidet frem til fusjonen gjennomføres.
 
Organisasjonen kombinerer styrker fra begge selskaper og sikrer geografisk balanse uten store forflytninger av personell. Flytting skal kun skje ved frivillighet. Medarbeidere skal ha mulighet til å påvirke stilling og arbeidssted i det nye selskapet men skal samtidig ha trygghet for å få en stilling med samme grunnpreg som i dag.

Ansatte vil få mulighet til å melde interesse for ønsket stilling før innplassering i ny organisasjon. Alle som ikke ønsker å melde interesse vil bli direkte innplassert.
 
Personell i faste stillinger på alle anlegg på land og til havs i begge selskaper (offshoreplattformer, landbaserte anlegg, baser og terminaler) er unntatt integrasjonsplanleggingen. I tillegg gjelder unntaket forretningsenheten Energy & Retail, med unntak av enheter i Sverige.
 
Alle ansatte  som omfattes av fusjonen vil få tilbud om jobb i StatoilHydro. Eventuell overtallighet vil bli løst gjennom etablering av nye vekstinitiativ, redusert bruk av konsulenter, samt tilbud om opplæring og tidlig pensjonering.

Utvelgelse av ledere på nivået under dem som er presentert i dag, starter denne uken. Hovedbemanningsprosessen starter før sommerferien og ventes avsluttet i september.
 
- Med dette har vi passert en viktig milepæl i integrasjonsplanleggingen, men mye hardt arbeid gjenstår. Godt samarbeid med fagforeningene og engasjement fra medarbeidere i begge selskaper gjør at vi holder timeplanen, sier Hilde Merete Aasheim.
 
Selskapene inviterer til pressekonferanse med Hilde Merete Aasheim og Helge Lund i dag, mandag 19. mars klokken 16.00, i Statoils lokaler i Oslo.

Adresse: Sørkedalsveien 8, inngang Fridtjof Nansensvei.
 
Kontaktperson:

Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør
+ 47 48 08 02 12 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)