2006-rapportene på web i dag

mars 30, 2007, 11:00 CEST

Statoils årsrapport og bærekraftrapport for 2006 legges ut på konsernets nettsted i dag, 30. mars.

Samtidig sendes den på e-post til aksjonærer som har valgt å motta rapportene elektronisk. De trykte rapportene vil bli distribuert fra 16. april.

Tema for årsrapporten er Statoil som bruker og utvikler av ny teknologi, mens temaet i bærekraftrapporten er selskapets arbeid for å redusere klimagassutslippene.

Statoils resultat i 2006 er på 40,6 milliarder kroner. Det er hele 32 prosent høyere enn i 2005, som også var et rekordår.

Vi er godt rustet for økt konkurranse, og vi er et selskap med stor evne til å skape verdier og resultater. Viljen til å vokse og forme framtiden er sterk, skriver konsernsjef Helge Lund i forordet i selskapets årsrapport.

Selskapet økte sin letevirksomhet kraftig med 37 ferdigstilte brønner i 2006 sammenlignet med 20 året før. Ni nye prosjekter ble satt i produksjon. 2006 karakteriseres ellers av gode resultater innenfor sikkerhetsarbeidet, og av vilje til å angripe klimautfordringene med nye industrielle løsninger, skriver Lund videre.

Nettpresentasjonene av årsrapporten og bærekraftsrapporten er fornyet og utvidet.

- Nytt av året er at viktige intervjuer, tema og hovedkapitler presenteres med utstrakt bruk av bilder, film og animasjoner i tillegg til web-tilpasset tekst og pdf-filer, sier web-redaktør Gjertrud Lindberg.

Statoil gir også ut et sammendrag av begge rapportene. Denne vil være tilgjengelige på hele åtte språk – norsk, engelsk, fransk, spansk, russisk, farsi (persisk), portugisisk og azerisk. Sammendraget er på 24 sider og inneholder styrets beretning samt et førtitalls saker som i kortform berører de fleste emnene som omtales i hovedrapportene.

Statoils årsrapport for 2006 er den siste før den planlagte fusjonen med Hydros olje- og gassvirksomhet trer i kraft. Den er selskapets 34. årsrapport, og den har lite til felles med den første, som dekket tiden fra selskapets konstituering 18. september 1972 og ut året.

Den gang var regnskapet håndskrevet og hadde en utgiftsside på 111.567 kroner, mens inntektene beløp seg til 6.333 kroner i form av renter på bankinnskudd. Tilsvarende tall fra 2006-regnskapet er 308.285 millioner kroner og 425.166 millioner kroner.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)
Geir Bjørnstad, direktør IR USA: +1 (203) 978 69 50 (mobil)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 48 08 02 12 (mobil) +47 51 99 13 77 (kontor)