Statoil overtar North American Oil Sands Corporation 

april 27, 2007, 07:30 CEST

Statoil ASA og North American Oil Sands Corporation (NAOSC) kunngjorde i dag at selskapene har inngått en avtale der Statoil legger inn bud på alle aksjer i NAOSC til en pris på 20 kanadiske dollar (CAD) per aksje.

Verdien av transaksjonen er på om lag 2,2 milliarder kanadiske dollar (CAD), tilsvarende cirka 2 milliarder amerikanske dollar (USD).

NAOSC ble grunnlagt i 2001 og er lokalisert i Calgary. Selskapet er operatør for oljesandlisenser i et 1110 kvadratkilometer stort område i regionen Athabasca, nordøst for byen Edmonton i Alberta.

Styret i NAOSC har enstemmig godkjent avtalen og anbefalt sine aksjonærer å akseptere tilbudet. NAOSCs tre største aksjonærer – Paramount Resources Ltd, fond administrert av ARC Financial Corporation og Ontario Teachers’ Pension Plan – har inngått avtaler med Statoil om å selge sine aksjer. Disse tre representerer om lag 69 prosent av aksjene i NAOSC.

– Oppkjøpet er strategisk viktig, det støtter opp under vår globale vekststrategi og øker Statoils langsiktige reservegrunnlag, sier konsernsjef i Statoil, Helge Lund.

– Med dette blir vi operatør og rettighetshaver for store, utvinnbare ressurser som vil bidra positivt til vår produksjon etter 2010. I tillegg utvikler vi vår globale tungoljeportefølje og styrker vår markedsposisjon i Nord-Amerika, sier Lund.

Tungoljeproduksjon er energiintensivt og krevende miljømessig. - Vi vil bruke vår erfaring med å utvinne ressurser på en bærekraftig måte gjennom å anvende teknologiske løsninger som sikrer minimal miljøpåvirkning, sier Lund.

– Vi er svært tilfreds med avtalen og ser fram til å skape verdier ved å bygge videre på vår kjernekompetanse innen områder som økt oljeutvinning og gjennomføring av store prosjekter, sier Lund.

Utvinnbare reserver i oljesandlisensene som Statoil nå overtar, antas å være på om lag 2,2 milliarder fat olje. Statoil mener at ved å ta i bruk selskapets brede teknologiske erfaring utviklet gjennom 30 år på norsk sokkel er det muligheter for å kunne øke de utvinnbare reservene ytterligere.

Et prosjekt for tidligproduksjon, Leismer demonstrasjonsprosjekt, er til godkjenning hos myndighetene. Prosjektet vil ha en kapasitet på 10 000 fat tungolje per dag når produksjonen forventes å starte i slutten av 2009/begynnelsen av 2010. Den første fasen av det kommersielle prosjektet, Kai Kos Dehseh, er planlagt å komme i produksjon i 2011, med en gradvis oppbygging av produksjonen til 100 000 fat per dag i midten av neste tiår. En platåproduksjon på mer enn 200 000 fat per dag forventes å bli nådd mot slutten av neste tiår.

– Vi er imponert over hva de ansatte i NAOSC har oppnådd og den kompetansen de besitter. Kombinert med Statoils erfaring som ansvarlig operatør er vi godt posisjonert til å utvikle ressursene på en bærekraftig måte som skaper verdier for Statoil og selskapets aksjonærer, sier Lund.

Avtalen er avhengig av myndighetsgodkjennelse og andre vanlige betingelser i de offisielle tilbudsdokumentene. Fullstendige opplysninger om tilbudet vil inngå i overtakelsestilbudet og tilknyttede dokumenter som blir oversendt kredittmyndighetene og sendes NAOSCs aksjonærer innen 15. mai 2007.

Endelig ikrafttreden av avtalen (closing) forventes å finne sted innen utgangen av andre kvartal 2007.

Fakta:

Produksjon av ukonvensjonell olje generelt og ekstra tung olje (extra heavy oil – EHO) spesielt, er i ferd med å bli en stadig viktigere del av verdens totale oljeproduksjon. Orinoco-beltet i Venezuela og Athabasca-regionen i Canada er verdens to viktigste ressursområder for ekstra tung olje. Sistnevnte er det største av tre oljesandforekomster i Alberta, sammen med forekomstene Peace River og Cold Lake. Statoil har viktig erfaring med produksjon av EHO fra selskapets aktiviteter i Venezuela, hvor selskapet har deltatt i bygging og drift av oppgraderingsanlegg for tungolje.

Planene for utvikling av NAOSC-porteføljen innebærer utstrakt bruk av SAG-D-teknologi (steam assisted gravity drainage) hvor vanndamp føres ned i et rør under bakken for å gjøre tungoljen flytende. Denne teknologien gir vesentlig mindre miljøpåvirkning enn dagbruddsdrift.


Kontaktpersoner:

Presse
Informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad, Statoil ASA, telefon+ 47 480 80 212/51 99 13 77

Informasjonssjef Rannveig S. Stangeland, Statoil ASA, telefon
+47 48 12 59 78/51 99 26 42

Investor relations
Direktør Lars Troen Sørensen, Statoil ASA, telefon +47 90 64 91 44

Direktør Geir Bjørnstad, US investor relations, Statoil, telefon +1 203 978 69 50

Telefonkonferanse
Statoil inviterer til telefonkonferanse med konsernsjef Helge Lund og konserndirektør for økonomi og finans, Eldar Sætre, klokken 1500 CET


Telefon

Norge Free call 800 193 95

Internasjonal Dial in +44 (0) 1452 552 510

UK Free cal 0800 694 2370

USA Free call 1866 966 9444

Conference ID: 7500952

WebCast
Fredag kl. 15.00 (13:00 GMT/UTC)