Tampen Link er lagt

mai 7, 2007, 08:30 CEST

Den 23 kilometer lange rørledningen Tampen Link mellom Statfjord-feltet og britisk del av Nordsjøen er lagt. Tampen Link gir plass til gass fra Statfjord senfase-prosjektet.

Røret knytter Statfjord-feltet til rørledningen Flags, som går fra Brent-feltet på britisk sektor til St. Fergus i Skottland. Det er leggefartøyet Castoro Sei, eid av selskapet Saipem UK, som har lagt rørledningen.

– Røret skal være klart til bruk 1. oktober 2007. Det er en del av det omfattende arbeidet som nå utføres i prosjektet Statfjord senfase. Den nye rørledningen vil sørge for at gass fra Statfjord senfase kan eksporteres til det britiske markedet, sier prosjektdirektør Bjarne Bakken.

Statfjord senfase innebærer at de tre plattformene på feltet nå bygges om fra å håndtere olje med assosiert gass til å håndtere gass med assosiert olje. Prosjektet forlenger levetiden til feltet til fram mot 2020. Partnerne i Statfjord senfase investerer drøye 16 milliarder kroner.

Den 23 kilometer lange Tampen Link har en diameter på 32 tommer. Det har tatt ti dager å legge røret.

– Realisering av Statfjord senfase innebærer et betydelig bidrag til verdiskapingen fra norsk sokkel. Statfjord senfase vil øke utvinningen på feltet ytterligere, samtidig som modifikasjonsarbeidene bidrar til høy aktivitet både hos Statoil og leverandørene, sier Bakken.

Utvinnbare tilleggsvolumer knyttet til Statfjord senfase er anslått til 32 milliarder kubikkmeter gass, 25 millioner fat olje og 60 millioner fat kondensat. Forventet utvinningsgrad er opp mot 70 prosent for oljen og 75 prosent for gassen.

Operatørskapet for Tampen Link skal overføres fra Statoil til Gassco når driften starter.

Rettighetshavere i Statfjord er Statoil med 44,34 prosent (operatør), ExxonMobil (21,37), Norske ConocoPhillips (10,33), Shell (8,55), ConocoPhillips UK (4,84), Centrica Resources (9,68) og Enterprise Oil (0,89).