Hydro IS Partner klargjøres for ny eierstruktur

mai 11, 2007, 08:00 CEST

Ny eierstruktur for Hydro IS Partner AS er under planlegging som et ledd i den videre utviklingen av selskapet. StatoilHydro og Hydro vil begge bli betydelige kunder av IT-selskapet.

Arbeidet med ny eierstruktur skjer som ledd i en langsiktig utvikling av Hydro IS Partner, som ble etablert som heleid datterselskap av Norsk Hydro ASA i 2003.

Ulike løsninger for Hydro IS Partner har vært vurdert i forbindelse med planleggingen av integrasjonen mellom Hydro og Statoil. Konklusjonen er at ny eierstruktur vil være den beste langsiktige løsningen for å oppnå optimal videreutvikling av kompetanseselskapet og samtidig sikre leveranser til Hydro og StatoilHydro, i tillegg til andre kunder.

Aksjene i Hydro IS Partner AS overføres i første omgang til StatoilHydro som følge av fusjonsavtalen mellom Statoil og Hydro. Det blir lagt opp til en grundig prosess for å sikre at IT-selskapet får en ny eierstruktur.

Hydro IS Partner har omfattende erfaring fra å betjene kunder innen prosess- og produksjonsindustri - både offshore og landbasert. Selskapet kan dokumentere meget gode resultater for sine kunder, som i dag først og fremst omfatter Hydro og Yara International, og spiller en viktig rolle i gjennomføringen av fusjonen StatoilHydro.

Fakta om Hydro IS Partner AS

 • Etablert som heleid Hydro-aksjeselskap i 2003
 • Antall medarbeidere: 920 (hvorav 280 innleide)
 • Omsetning i 2006: 1.400 millioner kroner
 • Global tilstedeværelse – dekker alle tidssoner med tre regioner; Europa, Amerika og Asia
 • Tilbyr konsulenttjenester, applikasjonsutvikling og -drift, samt infrastrukturtjenester
 • Del av fusjonen mellom Hydros olje- og gassvirksomhet og Statoil

Mediekontakt

 • Ass. dir. Ragnvald Bertheussen 
  Kommunikasjon, Hydro
  +47 900 26 226