Norge har ennå ikke nådd gullalderen som gassnasjon"

mai 15, 2007, 10:30 CEST

- Norge har ennå ikke nådd gullalderen som gassnasjon og kommer til å levere naturgass til Europa i mange tiår framover, sa Tore Torvund, konserndirektør i Olje & Energi i Hydro, på den 14. europeiske gasskonferansen i Oslo tirsdag.

Mens oljeproduksjonen fra norsk kontinentalsokkel er på hell, understreket Torvund at Norge har store gassreserver som ennå ikke er produsert.

Norge er i dag verdens tredje største gasseksportør etter Russland og Canada, og eksporterte over 85 milliarder kubikkmeter gass til Europa i 2006. I 2010 vil Norges gasseksport øke til over 120 milliarder kubikkmeter i året, noe som vil kunne dekke om lag 20 prosent av gassetterspørselen i Europa.

- Den bratte økningen i gasseksporten vil i stor grad skyldes produksjonen fra gassfeltet Ormen Lange, som ventes å være på platå i 2010. Produksjonen starter i oktober i år, og vi ligger godt an både i forhold til tidsplaner og budsjetter, sa Torvund.

Hydro er operatør for utbyggingen av gassfeltet Ormen Lange om lag 120 kilometer utenfor Mørekysten. Fra mellom 800 og 1.100 meters havdyp skal gassen transporteres inn til Nyhamna i Aukra kommune. Der skal gassen prosesseres før den sendes 1,200 kilometer gjennom verdens lengste undersjøiske gassrørledning til Easington i England.

Storbritannia vil bli en stadig større importør av norsk gass i årene fremover. Hydro selger i dag mesteparten av sin gass til Kontinentet, men etter hvert som produksjonen fra Ormen Lange starter opp, vil det britiske markedet få større andel av norsk gass.

Med 120 milliarder kubikkmeter gass vil Norge kunne dekke om lag 20 prosent av gassetterspørselen i Europa i 2010.

Hydros gassproduksjon har doblet seg siden 2001, og selskapet eksporterer i dag over 10 milliarder kubikkmeter i året. I 2010 vil produksjonen fra felter på norsk sokkel der Hydro har eierandeler øke til om lag 15 milliarder kubikkmeter gass.