Rammeavtaler for stålrør

mai 18, 2007, 08:30 CEST

Nye rammeavtaler sikrer Statoils behov for forings- og produksjonsrør og rørledningsstål i fem år framover. Avtalene har en estimert verdi på 13,2 milliarder kroner.

Leveransene omfatter hele konsernets behov for rør i nye utbygginger og boreoperasjoner på norsk sokkel. I tillegg kommer opsjoner for rørleveranse i internasjonale operasjoner. Kontraktene har en samlet estimert verdi på 13,2 milliarder kroner. I tillegg kommer to opsjoner for forlengelse i to år.

– Etterspørselen etter stål har økt betraktelig på verdensbasis de siste årene. Det har ført til høyere pris og lavere tilgjengelighet for rørprodukter som er kritiske for Statoils prosjekter og boreoperasjoner. Med disse rammekontraktene sikrer vi tilgang til strategisk utstyr til konkurransedyktige priser, sier Odd K. Nøland, anskaffelsesdirektør for stålenhenten i forretningsområdet Teknologi og prosjekter (T&P).

Rammeavtalene for rørledninger er det største kontraktsområde i rammeavtalene etterfulgt av kontraktene for forings- og produksjonsrør. Rørleveransene vil komme fra land som Japan, Tyskland, Frankrike og Argentina fra åtte leverandører; Sumitomo, Mitsui, Tenaris, V&M, Metal One/JFE, Itochu Marubeni/JFE, Butting og Europipe Gmbh.

Rammeavtalene for rør er et resultat av Statoils konserninitiativ for beste praksis for anskaffelser (Best practice procurement, BPP). Hensikten med initiativet er å samle styringen av alle anskaffelsene i Statoil i 64 konserndekkende utstyrskategorier. Målet er å redusere årlige utgifter knyttet til anskaffelser med 6,4 milliarder kroner.

– De inngåtte stålavtalene vil være en betydelig bidragsyter for å nå dette målet, sier Nøland.