Oljefunn i Nordsjøen

juni 11, 2007, 12:00 CEST

Hydro har som operatør for utvinningstillatelse 090 gjort et mindre oljefunn på prospektet H-nord i Nordsjøen.

- Funnet på H-nord kan gi verdifulle tilleggsressurser til feltene i Fram-området. Funnet er nok en bekreftelse på den letesuksess Hydro har hatt i dette området de siste årene, sier Tore Lilloe-Olsen, letesjef i sektoren Utvikling Norge i Hydros forretningsområde Olje & Energi.

I 2005 ble både Peon- og Astero-funnene påvist i dette området av Nordsjøen, og det arbeides nå med utviklingskonsepter for begge disse funnene.

Undersøkelsesbrønn 35/11-15S og sidesteget 35/11-15ST5 ble boret til et totalt dyp på henholdsvis 3.177 og 2.961 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter av øvre jura alder. Det ble påvist olje både i hovedbrønnen og i sidesteget. Hovedbrønnen inneholdt også noe gass.

Brønnene ble ikke produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt. Det er nå boret i alt 14 letebrønner i utvinningstillatelse 090.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen "Transocean Winner" på 363 meters vanndyp. "Transocean Winner" vil nå fortsette med boring av en letebrønn i utvinningstillatelse PL107 ved Njord-feltet på Haltenbanken, også operert av Hydro.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 090

  • Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) - 25 prosent
  • ExxonMobil Production Norway AS - 25 prosent
  • Statoil ASA - 20 prosent
  • Idemitsu Petroleum Norge AS - 15 prosent
  • Gaz de France Norge AS - 15 prosent