EUs energikommisær besøker Sleipner

juni 25, 2007, 12:00 CEST

Fangst og lagring av CO2 er avgjørende for at EU skal nå sine klimamål, sier EUs energikommissær Andris Piebalgs. I dag besøker han Sleipner-feltet hvor CO2-håndtering har pågått i over ti år.

– Sleipner er spesielt interessant i forhold til klimautfordringene. Prosjektet er en god demonstrasjon av CO2-fangst. Sleipner har også lengst erfaring med lagring av store mengder CO2 i undergrunnen. Det er veldig interessant for Europa, sier Piebalgs.


EUs energikommisær Andris Piebalgs, Norges olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og Statoils konserndirektør for forretningsområdet Teknologi & prosjekter studerer CO2-fangst og lagring på Sleipner-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Kjetil Alsvik)

Han mener CO2-håndtering er avgjørende for å løse klimautfordringene.

– Klimautfordringene kan ikke bekjempes uten CO2-fangst og lagring. Innen 2020 skal 20 prosent av Europas energiforbruk dekkes av fornybare energikilder. Fossile brennstoff kommer likevel til å dominere det europeiske energiforbruket. Da må vi utvikle teknologi for CO2-fangst og lagring som kan møte klimautfordringen etter 2020, sier Piebalgs.

Norges olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for forretningsområdet Teknologi & Prosjekter, er med Piebalgs ut på Sleipner.

– Samarbeid mellom myndigheter og private selskaper er essensielt for utvikling av CO2-håndteringsteknologi. Energibransjen må også være villig til å være pionerer og dele erfaringer og teknologi for å bringe CO2-håndtering et steg videre, sier Øvrum.

Europeiske pilotanlegg skal drive frem teknologien for CO2-fangst og lagring. Innen 2015 skal Europa ha 12 pilotanlegg for CO2-håndtering, er ambisjonen. Statoil har ambisjoner om at et CO2-fangstanlegg på Mongstad skal bli et av pilotanleggene. Her har den norske stat gått sammen med energiindustrien for å drive frem ny CO2-håndteringsteknologi.

– Energiverk Mongstad med testanlegget for CO2-fangst er en god modell for deling av risiko ved teknologiutvikling. Staten bør spille en rolle i å løse utfordringene med CO2-fangst og lagring, sier Piebalgs.