Statoils oppkjøp av NAOSC godkjent 

juni 26, 2007, 07:00 CEST

Statoil har mottatt endelig godkjenning av overtakelsen av North American Oil Sands Corporation (NAOSC) fra canadiske myndigheter.

Alle vilkår knyttet til oppkjøpet er dermed oppfylt og per klokken 17 (Calgary tid) 25. juni 2007 hadde 98 prosent av aksjonærene deponert sine aksjer i NAOSC til fordel for tilbudet fra Statoil Canada Limited. Resterende aksjer vil bli innløst i samsvar med lovgivningen (Business Corporation Act) i provinsen Alberta. Oppgjør for aksjene vil være avsluttet innen 28. juni 2007.

Transaksjonen er totalt verd rundt 2,2 milliarder canadiske dollar, tilsvarende 2 milliarder amerikanske dollar.

I forbindelse med godkjenningen har Statoil Canada Ltd overfor det canadiske industridepartementet gitt forpliktelser som understreker at oppkjøpet vil skape verdier for Canada. Dette innebærer blant annet at Statoil Canada Limited skal investere i og utvikle NAOSCs oljesandlisenser og foreslåtte oppgradering av tungolje.

Statoil vil trekke på sin ekspertise og erfaring innen ledelse av kompliserte, integrerte prosjekter og anvende framtidsrettede teknologiske løsninger i utviklingen av virksomheten. Dette vil bidra til en robust utvikling av ressursene i NAOSCs oljesandlisenser.

- Vi er svært glade for at canadiske myndigheter har godkjent dette omfattende oppkjøpet. NAOSCs oljesandlisenser har et betydelig ressursgrunnlag som vi skal utvikle. Vi skal bygge på den kunnskapen og kompetansen de NAOSC-ansatte besitter, samt bidra med Statoils egen ekspertise, sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil.

- Overtakelsen av NAOSC er et viktig skritt i utviklingen av Statoils langsiktige produksjon. Selskapets inntreden i Canada og i oljesand er strategisk viktig for å utvikle en tungoljeportefølje og styrke vår markedsposisjon i Nord-Amerika.

Som følge av overtakelsen får Statoil tilgang til oljesandlisenser i et 1110 kvadratkilometer stort område i Athabasca-regionen i Alberta, nordøst for Edmonton. Dette er en av de største tungoljeprovinsene i verden.

Tidligproduksjon forventes å starte i slutten av 2009 eller tidlig i 2010 fra demonstrasjonsprosjektet Leismer. Anlegget vil ha en kapasitet på 10 000 fat tungolje per dag. En platåproduksjon på mer enn 200 000 fat per dag forventes å bli nådd mot slutten av neste tiår.

Kontaktpersoner:
Presse
Rannveig S. Stangeland, informasjonssjef Statoil ASA, telefon +47 48 12 59 78/+47 51 99 26 42

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør investor relations, telefon +47 90 64 91 44
Geir Bjørnstad, direktør investor relations USA, telefon +1 203 978 69 50