Produksjon på Rosa

juni 29, 2007, 09:30 CEST

Dypvannsfeltet Rosa i blokk 17 utenfor kysten av Angola er satt i produksjon. Statoils andel i blokken er 13,33 prosent.

Sonangol er konsesjonsinnehaver for blokk 17. Total er operatør.

– Utbygging av Rosa er avgjørende for å kunne opprettholde produksjonen fra produksjonsskipet Girassol i årene fremover. Vår deltagelse i blokk 17 er en suksesshistorie, sier Georg Gundersen, Statoils landsjef i Angola.

Rosa, som ble oppdaget i 1998, ligger 135 kilometer utenfor kysten av Angola. Vanndypet i området er 1.350 meter. Rosa er det andre satellitt-feltet som knyttes opp mot produksjonsskipet Girassol, som ligger 15 kilometer unna. Jasmim-feltet ble knyttet opp til skipet i 2003.

På platå vil daglig produksjon fra Girassol, inklusiv Rosa, være 270.000 fat. Reservene i Rosa anslås til 370 millioner fat olje og vil bidra til at Girassol vil holde platåproduksjon i flere år til.

Rosa er bygget ut med 25 havbunnsbrønner, hvorav 14 produsenter og 11 vanninjeksjonsbrønner. Alt produsert vann fra Rosa, Jasmim og Girassol blir injisert i reservoaret.

– Den største utfordringen har vært de omfattende modifikasjonene som er utført på produksjonsskipet Girassol før inntrekkingen av Rosa. For å sikre erfaringsoverføring fra ombyggingsprosjekter i Nordsjøen, har det vært et tett samarbeid mellom Total og Statoil i forberedelsen av dette prosjektet, sier Gundersen.

På Girassol, som er en såkalt FPSO (floating production, storage and offloading), er det installert 5.600 tonn nytt utstyr de siste to årene. 400 personer har vært involvert i arbeidet. Girasol FPSO har en lagerkapasitet på rundt to millioner fat olje og er blant verdens største produksjonsskip.

Det er til sammen gjort 30 funn i blokk 17, hvorav fire er satt i produksjon. Oljefeltet Dalia ble satt i produksjon med egen FPSO i desember 2006. Blokk 17 ligger 200 kilometer nordvest av Angolas hovedstad Luanda.– Om få år kan det være fire FPSO-er i blokken. I tillegg til Girassol og Dalia kommer Pazflor-feltet. Dessuten er en utbygging av CLOV (funnene Cravo, Lirio, Orquidea og Violeta) under vurdering. Fortsatt foregår det leting i blokken, sier Gundersen.

Rettighetshaverne i blokk 17 er Total (operatør, 40 prosent), Statoil (13,33) ExxonMobil (20), BP (16,67) og Hydro (10).

Angola er største bidragsyter til Statoils oljeproduksjon utenfor norsk sokkel.


Girassol FPSO er oppgradert for å ta imot produksjonen fra Rosa-feltet. Skipet har blant annet fått installert sju nye prosessmoduler med en total vekt på 4.000 tonn. To av modulene er fabrikkert i Angola. (Foto: Thierry Gonzalez)