Ut av Industrikraft Midt-Norge

juli 2, 2007, 12:30 CEST

Statoil selger sin andel i Industrikraft Midt-Norge AS (IMN) til Norske Skog.

Kraftverkprosjektet har gått inn i en ny fase. Kraftverket skal integreres med regional virksomhet. I tillegg skal kraftproduksjonen nå baseres på gass og biomasse. Da IMN fikk konsesjon til å bygge et 800 MW kraftverk på Skogn i 2000, var planen å basere all produksjon på gass.

- Utviklingen i prosjektet gjorde at det ikke lenger er naturlig for Statoil å delta, sier Helene Berggren, som har vært styremedlem i IMN for Statoil.

De to regionale aktørene Norske Skog og NTE, får nå kjøpt seg opp til en 40 prosents eierandel hver.

– Ved å selge ut vår 20 prosents eierandel gjorde vi det mulig å få inn en tyngre lokal forankring og industrielt riktig eierstruktur. Vi har vært med siden etableringen av IMN i 1997. Det er positivt at kraftverk-prosjektet kan komme videre med ny eierstruktur som er bedre integrert med annen industriell virksomhet i regionen, sier Berggren.

Etter gjennomføring av endringene blir aksjonærsammensetningen i IMN:

· NTE 40 %
· Norske Skog 40 %
· Trondheim Energiverk 10 %
· Elkem 10 %


Pressekontakt:
Cathrine Torp, informasjonsdirektør Foredling og markedsføring, catt@statoil.com, mobil +47 415 60 264