Finner mer i Ermintrude

juli 9, 2007, 08:00 CEST

Operatøren Statoil har avsluttet boringen av to avgrensningsbrønner på Ermintrude-funnet i Nordsjøen. Det er påvist gass/kondensat og olje.

Brønnene 15/6 A og B ligger i utvinningstillatelse 303 sju kilometer nord for Sleipner-området i midtre del av Nordsjøen. I 15/6-9 A er det påvist gass/kondensat i sandstein av jura alder, mens det i 15/6-9 B er påvist olje i det samme reservoaret.

– De to vellykkede avgrensningsbrønnene har økt vår forståelse av det lovende oljefunnet 15/6-9 S, som ble gjort i mai i år og bekrefter at størrelsen på funnet er 8-12 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Om lag halvparten er gass/kondensat og halvparten olje, sier Frode Fasteland, fungerende letesjef på norsk sokkel. 

Ifølge Fasteland er resultatene oppløftende: – De styrker vår tro på at Ermintrude kan gi verdifulle tilleggsressurser til Sleipner-området og bli et viktig bidrag for å nå vår ambisjon om å produsere én million fat oljeekvivalenter daglig fra norsk sokkel fram til 2015, sier Fasteland.

Brønnene er ikke produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Statoil vil vurdere behovet for videre avgrensning av funnet og hvorvidt det kan bygges ut mot eksisterende felt i nærheten.
 
Avgrensningsbrønnene 15/6-9 A og B ble boret med boreinnretningen West Epsilon på et vanndyp på 114 meter. De ble boret til et totalt dyp på henholdsvis 3.580 meter og 3.870 meter under havnivå. Begge brønnene ble avsluttet i bergarter av sen trias alder.
 
Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Statoil har 100 prosent av rettighetene i produksjonstillatelse 303.
 
West Epsilon skal nå bore undersøkelsesbrønn 16/2-3 på Ragnarrock-strukturen i utvinningstillatelse 265.