Tordis på plass

august 14, 2007, 12:00 CEST
Løftet av den 1250 tonns tunge strukturen på Tordis-feltet startet søndag 12. august. I løpet av mandag 13. august avsluttet løftefartøyet Saipem 7000 operasjonen og forlot feltet.

Med IOR-prosjektet øker utvinningsgraden på Tordis fra 49 prosent til 55 prosent. (Foto: Marit Hommedal)

- Teknisk gikk installasjonen av havbunnsseparatoren etter planen. Det blir selvsagt overskygget av ulykken som inntraff under installasjonen, sier Rune Femsteinevik, Statoils leder for marine operasjoner i prosjektet Tordis IOR (improved oil recovery, økt oljeutvinning).
 
Under installasjonen av Tordis-separatoren falt en mann fra rederiet Saipem over bord fra kranfartøyet. Mannen ble seinere funnet omkommet i havet. Ulykken blir gransket.
 
- Etter en slik ulykke hadde vi under normale omstendigheter avbrutt installasjonen og seilt mot land. Da ulykken inntraff stod Tordis-strukturen på 180 meters havdyp, og det var ikke mulig å få den tilbake på dekk. For å ivareta sikkerheten til besetningen om bord og kranfartøyet Saipem 7000 måtte vi fullføre operasjonen, sier Femsteinevik.
 
De marine operasjonene fortsetter på Tordis-feltet de neste månedene. Separatoren skal nå koples opp til den Statoil-opererte Gullfaks C-plattformen med rør og kontrollkabler. I løpet av høsten 2007 starter havbunnssepareringen på Tordis.
 
Tordis-separatoren gjør det mulig å utvinne 35 millioner ekstra fat olje fra feltet. Separatoren fjerner vann og sand fra oljebrønnene og pumper det tilbake i Utsira-formasjonen ved Gullfaks. Alt skjer på havbunnen uten den energikrevende omveien om en overflateplattform.
 
Tordis ligger 11 kilometer nordvest for Gullfaks C. Olje fra feltet transporteres i rørledning til Gullfaks C for prosessering, lagring og eksport.

Tordis startet produksjon i 1994.