Nye reserver på blokk 4/05 utenfor Angola

august 24, 2007, 15:15 CEST
Det nasjonale oljeselskapet i Angola, Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola E.P. (Sonangol EP), og Sonangol Pesquisa e Produção S.A. (Sonangol P&P) har offentliggjort et funn av flere reserver i Gimboa Development Area, som ligger på dypt vann på blokk 4/05.

Avgrensningsbrønnen 4-31-11, som ligger på 458 meters dyp i den vestlige delen av blokken, traff på olje i to tilstøtende reservoarer i et miocen-lag. I forbindelse med en test av reservoar B produserte brønnen 5.346 fat per dag med 26ºAPI. Det er også innhentet prøver fra reservoar A. Det pågår nå tekniske studier av reservene i forhold til en eventuell utvidelse av Gimboa-prosjektet.

Gimboa-feltet ble oppdaget i 2004 av letebrønnen 4-41-1, og er i øyeblikket under utbygging. Etter planen skal det startes produksjon av om lag 50.000 fat olje per dag i tredje kvartal 2008.

Sonangol EP er konsesjonsinnehaver på blokk 4/05. Partnergruppen består av Sonangol P&P (operatør) med en andel på 50 prosent, Norsk Hydro Quatro AS med 20 prosent, Somoil med 15 prosent og ACR med 15 prosent.