Nytt gassfunn i Norskehavet

august 29, 2007, 09:20 CEST

– Det er positivt at det er gjort et nytt gassfunn i dypvannsområdet i Norskehavet, sier Frode Fasteland, fungerende letesjef på norsk sokkel.

Undersøkelsesbrønnen i Midnattsol-prospektet ble boret fra riggen Transocean Leader.

Midnattsol er lokalisert om lag 40 kilometer nord for Ormen Lange-feltet og 30 kilometer sør for Ellida-funnet.

Brønnen ble boret på et vanndyp på 928 meter til et totalt dyp på 3.158 meter under havoverflaten. Det ble påtruffet gass i reservoar av sen kritt alder.

Det er tatt kjerneprøver og utført et meget omfattende datainnsamlingsprogram som vil bli lagt til grunn for videre analyser av funnets størrelse og produksjonsegenskaper. Det er for tidlig å konkludere om funnet er drivverdig.

– Vi har stor tro på Norskehavet og vil fortsatt ha høy aktivitet i området. Det er blant annet planlagt fem letebrønner i dypvannsområdet i 2008. Tre av brønnene er Statoil-opererte, sier Fasteland.

Letebrønnen i Midnattsol vil bli permanent plugget og forlatt. Riggen Transocean Leader skal overtas av Eni.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 281 i blokkene 6405/4, 7 og 10 er Statoil med 50 prosent, EON Ruhrgas (20), Petoro (20) og ConocoPhillips (10).