Best på bærekraft for fjerde gang

september 7, 2007, 11:10 CEST

 

Bilde

 

– At vi igjen rangeres på topp i Dow Jones Sustainability Index viser at vårt målbevisste arbeid innenfor miljø og samfunnsansvar gir resultater og blir lagt merke til, sier Rolf Magne Larsen, Statoils direktør for Landanalyse og samfunnsansvar.

– Det gjør oss stolte at vår innsats blir lagt merke til - å bidra til bærekraftig utvikling er en av selskapets kjerneverdier. Men vi vet at vi må fortsette å forbedre oss - miljøet og de samfunnene vi jobber i forplikter oss til det. Denne tilbakemeldingen gir oss ytterligere inspirasjon til å fortsette med vårt forbedringsarbeid.

Totalt 20 selskaper innen olje- og gassektoren kom i år inn på medlemslisten til DJSI World, opp fra 11 i fjor. Dette reflekterer den økende prioriteringen av bærekraftspørsmål for ledende selskaper i olje- og gassindustrien.

 

DJSI World-indeksen rangerer bærekraftsytelse på tre dimensjoner – økonomi, miljø og samfunn. Statoil er høyest rangert av alle innenfor hovedgruppen Miljø samt innenfor undergruppene Miljø og Ytelse, hvor selskapet har gått sterkt fram siden 2006.

Som i fjor er selskapet også rangert først på Sosial utvikling av samfunn. Statoil er også blant de ledende selskapene i undergruppene Virksomhetsstyring, Helse og arbeidsmiljø, og Leverandørstandarder. Innenfor hovedgruppen Økonomi ligger Statoil fortsatt bedre an enn gjennomsnittet men med en mindre margin enn i 2006.

Statoils ledende bærekraftposisjon er også anerkjent på andre bærekraftindekser. Disse omfatter FTSE4Good Index og indeksen Goldman Sachs’ Environment, Social and Governance. Selskapet er også blitt rangert som Best in Class av Storebrands Socially Responsible Investment divisjon.


Statoil bærekraftrapport 2006 >>