Samarbeidsavtale med Petrobras

september 14, 2007, 10:10 CEST

 

Bilde

(Foto: Heiko Junge, Scanpix)

Avtalen (Memorandum of Understanding - MOU) ble signert i Oslo, 14. september, av Statoils konsernsjef Helge Lund og konsernsjef i Petrobras, José Sergio Gabrielli de Azevedo.

Selskapene har i dag flere konkrete samarbeidsprosjekter innen undersøkelse og produksjon i Brasil, Angola, Nigeria og i Mexicogolfen. I oktober 2003 inngikk partene også et teknologisamarbeid som blant annet omfatter boring, leting og undervannsoperasjoner.

Den nye samarbeidsavtalen innebærer at selskapene skal studere flere muligheter for forretningsutvikling innen olje- og gassvirksomhet, i og utenfor Brasil.

– Statoil og Petrobras har store ambisjoner for internasjonal vekst. Samarbeidsavtalen gir selskapene nye strategiske muligheter for å nå målene, sier Lund.

De to selskapene samarbeider også i forbindelse med et prosjekt for samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) i Brasil.

– Begge selskapene legger vekt på å opptre på en ansvarlig måte som ivaretar samfunn og miljø og skaper verdier for omgivelsene, sier Lund.

Statoil ønsker å engasjere seg i fremtidsrettet produksjon av biodrivstoff som tilfredsstiller selskapets krav til bærekraft og sosialt ansvar.

Gjennom samarbeidet med Petrobras er siktemålet å konkretisere prosjektmuligheter innenfor bioetanol, samt bidra til teknologiutvikling og sertifiseringskrav slik at biodrivstoff blir et enda mer bærekraftig supplement til fossilt drivstoff for transportsektoren.

– Gjennom et samarbeid med Petrobras vil vi vinne nye erfaringer fra et av verdens mest utviklede biodrivstoffmarkeder, sier Lund.


Kontaktperson:

Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil)