StatoilHydro i aksjemarkedet

oktober 1, 2007, 11:25 CEST

 

Bilde

Konserndirektør for økonomi og finans, Eldar Sætre, fingte i bjella da handelen åpnet..

Foto: Gisle Nomme

Målt på markedsverdi er StatoilHydro Skandiavias største bedrift med en børsverdi på 590 milliarder kroner, eller godt over 100 milliarder dollar.

Selskapet har nesten 100.000 aksjonærer i tillegg til om lag 40.000 som eier
American Depositary Reciepts (ADR) notert på New York Stock Exchange.

Hver for seg var Statoil og Hydro de to største bedriftene på Oslo Børs før
fusjonen. StatoilHydro inntar naturlig plassen som største noterte bedrift på
Oslo Børs etter fusjonen.

Den norske stat eier 62,5% av aksjene i StatoilHydro ASA pr. 1. oktober, mens
private institusjoner og privatpersoner eier de resterende 37,5%. Det betyr at
over 220 milliarder kroner er investert i bedriften fra private eiere.
Størstedelen av de private investeringene kommer fra investorer utenfor Norge.

– Å styre selskapet slik at det skapes mest mulig verdier for aksjonærene er
ledelsens viktigste oppgave. At vi i tillegg er en børsnotert bedrift stiller
krav til hvordan verdiene skapes og kommuniseres, sier Sætre.

– Hydro har lang erfaring i å opptre som børsnotert selskap. Siden
børsnoteringen i 2001 har også Statoil vært underlagt regler og prinsipper som
gjelder for god eierstyring og selskapsledelse av allmenne aksjeselskaper.

StatoilHydro skal bygge på det beste fra begge selskapers erfaringer også når
det gjelder god eierstyring og selskapsledelse. Selskapet har rundt 140.000
aksjonærer som har krav på likebehandling, samt rettidig og korrekt informasjon
slik at de til enhver tid kan bedømme verdien av StatoilHydro, understreker
Sætre.

– Mange norske og internasjonale investorer har investert betydelig i
StatoilHydro og dermed vist oss stor tillit. Vi skal være bevisst på og vise
oss verdig denne tilliten. Statoil og Hydro har hver for seg vist at selskapene
klarer å skape resultater som kan konkurrere med de store internasjonale olje-
og gasselskapene. StatoilHydro har derfor et meget godt utgangspunkt for en
verdiskaping framover, som kan måle seg med de beste også internasjonalt, sier Sætre.