Gjøa-kontrakt til Saipem

oktober 3, 2007, 12:30 CEST

Gjøa-prosjektet har inngått en kontrakt med Saipem for legging av totalt 185 kilometer rør i forbindelse med eksport av gass og olje fra Gjøa- og Vega-feltene.

Gjøa Gjøa skal bygges ut med havbunnskompletterte brønner knyttet opp med en halvt nedsenkbar plattform. Olje- og gassproduksjon skal etter planen starte i 2010.

Gassrørledningen, som har 28 tommers diameter, blir om lag 130 kilometer lang.

Den går fra Gjøa til den britiske Flags-rørledningen som fører gassen videre til St. Fergus i Skottland.

En 16 tommers oljeledning går fra Gjøa til Troll oljerør II og blir 55 kilometer lang.

Stabilisert olje skal gå i rør til Troll II-rørledningen og videre til det StatoilHydro-opererte Mongstad-raffineriet i Hordaland.

Saipem planlegger å mobilisere rørleggingsfartøyet "Castoro Sei" i april 2009 for å legge rørledningen fra Gjøa. Med en gjennomsnittlig hastighet på rundt fire kilometer per dag kommer leggearbeidet til å ta om lag to måneder.

Gjøa skal bygges ut med en flytende produksjonsplattform. Feltet skal knyttes opp mot de StatoilHydro-opererte feltene Vega og Vega Sør.

Gaz de France overtar som driftsoperatør når feltet settes i produksjon og har 30 prosent eierandel. Andre rettighetshavere er Petoro (30%), StatoilHydro (20%), Shell (12&) og RWE Dea (8%).

Gjøa ligger i blokkene 35/9 og 36/7. Feltet ble påvist i 1989. Reservene er beregnet til 82 millioner fat olje og kondensat og 40 milliarder kubikkmeter gass. Samlede investeringer for Gjøa-utbyggingen er anslått til 26 milliarder 2006-kroner.