Gass fra Statfjord til Storbritannia

oktober 15, 2007, 10:50 CEST
Statfjord C

Tampen Link-rørledningen transporterer gass fra Statfjord-feltet via Statfjord B-plattformen til FLAGS-transportnettet, som går fra Brent-feltet på britisk sokkel til St. Fergus i Skottland. (Foto: Øivind Hagen)

Etter å ha produsert olje i mer enn 25 år, er Statfjord i ferd med å bli konvertert fra et oljeproduserende til et gassproduserende felt.

Etter hvert som brønntrykket faller, øker gassproduksjonen.

Dette vil gjøre det mulig å drive feltet lønnsomt helt fram til 2019.

Prosjektet nådde en milepæl da det ble mulig å eksportere gass via en ny korridor til det britiske markedet.

I tillegg til at rørledningen har kapasitet til å transportere all gassen som produseres på Statfjord, er den utformet for å kunne eksportere gassvolumer helt opp til FLAGS-rørledningens kapasitet.

De britiske Statfjord-partnerne eksporterer sin andel av gassen gjennom en rørledning fra Statfjord B-plattformen til rørledningen Northern Leg Gas Pipeline (NLGP) – som er tilknyttet FLAGS-rørledningen.

– Statfjord senfase-prosjektet er en test på hvordan vi kan maksimere potensialet på den norske kontinentalsokkelen, sier Arne Sigve Nylund, direktør for Drift Vest i StatoilHydros forretningsområde Undersøkelse og produksjon Norge (UPN).

Statfjord C

 

Statfjord senfase-prosjektet ble godkjent i 2005. Klargjøring for eksport av gass til Storbritannia utgjør den første fasen av prosjektet. I neste fase, som begynner om et par års tid, åpnes det for lavtrykksproduksjon.

Overgangen til gassproduksjon vil forlenge levetiden for Statfjord vesentlig og sikre arbeidsplasser offshore.

Forbedret tilgang

Prosjektet er ikke bare til nytte for partnerne på feltet, men også for samfunnet for øvrig – Tampen Link innebærer en ytterligere forbedring av norske gassleverandørers tilgang til det britiske markedet.

Tampen Link er en 23,2 kilometer 32 tommers gassrørledningmellom Statfjord-feltet til et punkt på FLAGS-rørledningen. Den samlede kapasiteten i Tampen Link er om lag 11 miliarder standard kubikkmeter per år.

– Lykkes vi her, vil vi også lykkes med andre felt etter dette, sier Nylund.

Mer enn halvparten av prosjektet gjenstår ennå. I tiden fram mot høsten 2009 skal de tre Statfjord-plattformene bli konvertert til å produsere olje og gass med lavere reservoartrykk.

– Nøkkelen ligger i den enkle, men likevel komplekse oppgaven det er å opprettholde produksjonen samtidig som vi konverterer de tre plattformene, sier Nylund.

Rettighetshavere på Statfjord: StatoilHydro (operatør) 44,34 %, ExxonMobil Expl. & Prod. Norway 21,37 %, Norske ConocoPhillips AS 10,33 %, Norske Shell AS 8,55 %, ConocoPhillips UK AS 4,84 %, Centrica Resources AS 9,68 % og Enterprise Oil Norge AS 0,89 %.

Rettighetshavere i Tampen Link: StatoilHydro 54,4 %, ExxonMobil 18,2 %, Norske Shell 12,2 %, ConocoPhillips 8,2 % og Petoro 7 %.