Første LNG-last fra Snøhvit

oktober 20, 2007, 19:54 CEST

Klokken 13 lørdag forlot "Arctic Princess" Hammerfest. (Foto: Allan Klo)

Spesialtankeren ”Arctic Princess” er lastet med 145.000 kubikkmeter LNG (liquefied natural gas) og er nå på vei til kunder i Sør-Europa.

– Dette er en viktig milepæl i Snøhvit-prosjektet og for StatoilHydros satsing på flytende naturgass, sier konsernsjef Helge Lund.

– For første gang leverer vi gass fra norsk sokkel i nedkjølt tilstand på skip. Dette gir oss økt fleksibilitet i å markedsføre gass verden over. Vårt anlegg på Melkøya er det første LNG produksjonsanlegget i Europa og blir en sentral brikke i StatoilHydros satsing på LNG, som utgjør det raskest voksende gassmarkedet i verden, sier Lund.

Produksjonen av LNG fra Snøhvit-feltet i Barentshavet startet 13. september. Selv om den første lasten er på vei til markedet, er anlegget i Hammerfest fremdeles i innkjøringsfasen. Stabil produksjon er forventet i desember.

Varierer

Fram til da vil leveransene av LNG fra anlegget variere fra uke til uke, fordi det i perioder vil være behov for å stenge ned anlegget i innkjøringsfasen.

LNG-anlegget skiller brønnstrømmen av naturgass, kondensat og vann som ankommer fra havbunnsinstallasjonene i Barentshavet. Gassen kjøles så ned til minus 163 grader Celsius, slik at den omdannes til væske (LNG) som mellomlagres i to store tanker.

Ved full produksjon vil LNG-tankskip forlate havnen på Melkøya med fem til seks dagers mellomrom. Hvert skip vil transportere nær 150.000 kubikkmeter LNG til kunder over hele verden.

Den offisielle åpningen av Snøhvit-feltet og LNG-anlegget på Melkøya blir etter planen markert i mai 2008.

Rettighetshavere på Snøhvit: StatoilHydro (operatør) (33,53%), Petoro (30,00%) Total E&P Norge (18,40%), Gaz de France (12,00%), Hess Norge (3,26%), RWE Dea (2,81%).

Fakta om Snøhvit:

  • Snøhvit-feltet i Barentshavet ble oppdaget for 24 år siden – 21. august strømmet den første gassen fra feltet til land
  • Snøhvit er den første feltutbyggingen i Barentshavet noensinne
  • Anlegget på Melkøya ved Hammerfest er Europas første produksjonsanlegg for LNG
  • Feltet er bygd ut med havbunnsinstallasjoner på 250 til 345 meters havdyp
  • Gass, kondensat og vann transporteres til LNG-anlegget på Melkøya gjennom en 143 kilometer lang rørledning
  • Karbondioksid som skilles ut i LNG-anlegget skal reinjiseres for deponering i undergrunnen
  • Snøhvit-utbyggingen ble påbegynt for fem år siden og er den største industriutbyggingen noensinne i Nord-Norge
  • Kjernen i LNG-anlegget er et kjøleanlegg basert på teknologi StatoilHydro og hovedkontraktøren Linde har utviklet i fellesskap
  • Produksjonen fra feltet vil komme fra de tre reservoarene Snøhvit, Askeladd og Albatross