Produksjon på Marimba

oktober 26, 2007, 13:42 CEST

Ifølge operatøren ExxonMobil skal Marimba Nord produsere 80 millioner fat olje. Målet er at det skal produseres 40.000 fat per dag når produksjonen er på topp.

– ExxonMobil har gjennomført dette prosjektet som planlagt, både med hensyn til kostnader, tidsforbruk og ikke minst med et meget godt sikkerhetsresultat. Marimba vil i årene som kommer fylle opp ledig prosesseringskapasitet på Kizomba A  og er den første i rekken av satellitter vi forventer vil bli utbygd på blokk 15. Produksjonen fra Angola er meget viktig for StatoilHydro, sier Petter Henrik Øyen, som er områdeleder for blokk 15.


Marimba-feltet offshore Angola

Produksjonen, som kommer fra undervannsbrønner, er koplet opp mot Kizomba A-installasjonen i blokk 15. Feltet er bygget ut med en strekkstag brønnhodeplattform  (TLP, tension leg platform) og knyttet opp mot et av verdens største produksjons- og lagerskip (floating production, storage and offloading, FPSO, vessel), Kizomba B.

I blokken er det også produksjon på Kizomba B og Xikomba. Totalt vil produksjonen på blokk 15 komme opp i 540.000 fat olje per dag. Operatøren har beregnet de utvinnbare reservene i blokken til to milliarder fat olje.

ExxonMobil har en andel på 40 prosent i blokk 15. De øvrige partnerne er, i tillegg til StatoilHydro, BP (26,67 prosent) og ENI (20 prosent). Det angolanske statsoljeselskapet Sonangol er konsesjonær for blokken.